Kırım Savaşı Tarihi ve Sonuçları
13 Temmuz 2024

Kırım Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında çıkmış ve oldukça şiddetli geçmiş bir savaştır. Bu savaş, 4 Ekim 1853 tarihinde başlayarak 30 Mart 1856 tarihine kadar devam etmiş ve üç yıl sürmüştür. Osmanlı ile Rusya arasındaki bu savaş, diğer krallıkların ve devletlerin de savaşa dahil olmasıyla iyice kızışmıştır. Bu katılımlar sonucunda Rusya'yı destekleyen Avrupa devletleri görüntüsü ortaya çıkmıştır. Oldukça uzun süren bu savaşın sonunda müttefik güçler zaferle ayrılmışlardır.

Kırım Savaşı'nın Sebepleri

Kırım Savaşı'nın birçok sebebi vardır. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Osmanlı Devleti'nin son zamanlarda zayıflaması nedeniyle Rusya, bu durumu fırsat bilerek Osmanlı Devleti üzerinde bir etki alanı kurmaya çalışmıştır. Bu savaşın en önemli nedenlerinden biri de bu durumdur. Rusya, bu savaş ile Osmanlı üzerinde bir etki alanı kurarak daha sonra da devleti tamamen yıkma planları yapmıştır.
  • Bir diğer sebep ise Rusya'nın Osmanlı Devleti ile çıkarları için ittifak kurmak istemesidir. Rusya'nın böyle bir şeyi istemesinin nedeni ise Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Ortodoksların koruyuculuğunu almak istemesidir.
  • Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'ni oldukça zayıf gören Rusya'nın mirasın paylaşılmasını sağlamaya çalışması Kırım Savaşı'nın önemli sebeplerindendir.
Bu sebeplere bağlı olarak çıkan Kırım Savaşı'nın bilinmeyen birçok sebebinin olduğu söylenmektedir. Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti'ne yardım etmek amacıyla yapılmış gibi gözükse bile aslında bu savaş daha çok Avrupa'nın siyasal statüsünün geliştirilmesi için yapılmıştır. Yani ilk bakışta bu savaşın Osmanlı lehine olduğu sanılabilir. Bunun yanı sıra bu savaş Fransa'ya göre başarının anahtarı olduğu için İngiltere ile arasını iyi yapmak zorundaydı. Fransa, bu savaş sayesinde İngiltere'ye yaklaşarak bu fırsatı değerlendirmiştir. Kırım Savaşı sırasında tüm merkezi Avrupa devletleri düşüncelere karşıydı. Özellikle Avusturya, savaş sonrası çıkarılacak olan antlaşmalar nedeniyle tedirginlik duymaktaydı. Genel olarak bakıldığında Kırım Savaşı sırasında Batılı olan devletler bu savaşta neden var olduklarını tam olarak bilmiyorlardı. Bu nedenle yapılan barış antlaşmaları herhangi bir işe yaramadı.

Kırım Savaşı'nın Başlaması

Aslında Kırım Savaşı daha ilan edilmeden önce başlayan bir savaştır. Çünkü Rus orduları, daha savaş ilan edilmeden Eflak ve Boğdan'ı işgal etmeye başlamışlardır. Bu nedenle Çar Nikolay, savaşın bu şekilde başlayamayacağını belirtmiştir. Fakat yapılan bu itiraza rağmen sonuçlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır. İşgal ile Avusturya bir teklifte bulunarak Viyana sınırları içerisinde bir konferans toplamıştır. Fakat yapılan bu konferanstan da bir sonuç alınamamıştır. Bu durumla birlikte İstanbul'da yaşayan insanlar padişaha baskı yaparak Rusya'ya karşı savaş ilan edilmesini istedi. 4 Ekim 1853'te Rusya'ya gönderilen bir nota ile 15 gün süre içerisinde Eflak ve Boğdan'ın boşaltılması istendi. Fakat gönderilen notaya rağmen Rusya tutumunu değiştirmedi ve işgallere devam etti. Bu durumda savaş fiilen başlamış oldu.

Kırım Savaşı'nın Sonuçları

Aslında bu savaşın sonucu gerçekte ve kâğıt üzerinde farklıdır. Çünkü resmi olarak Kırım Savaşı sonrasında galip olan Osmanlı Devleti'dir. Fakat savaş sonrasında çok büyük zararla çıkan Osmanlı Devleti, bu savaşı devam ettirebilmek için çok büyük borçlar altına girmiştir. Savaş sonrasında yüklü bir borç altına girmiş olan Osmanlı Devleti, 1881 yılında İkinci Abdülhamit döneminde Düyunu Umumiye idaresini kurarak Avrupa devletlerinin mali denetimi altına girmiştir. Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nde reform hareketleri başlamıştır. Özellikle Islahat Fermanı, bu durumun en önemli nedenlerinden biridir. Bunun yanı sıra son olarak Kırım Savaşı sonrasında İtalya birliğine giden yol artmıştır. Bu şekilde Sardinya Krallığı savaşa askeri destek sağlayarak Birleşik Krallık sempatisini kurmuştur. Bu şekilde Fransa'nın da desteğini almayı başarmıştır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Miryokefalon Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Miryokefalon Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Osmanlı Devleti Savaşları

Osmanlı Devleti Savaşları

Mohaç Meydan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Mohaç Meydan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Hayber Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Hayber Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Güncel

İstanbul'un Fethinin Sonuçları Nelerdir?

İstanbul'un Fethinin Sonuçları Nelerdir?

Güncel

Napolyon Savaşları Türleri ve Özellikleri

Napolyon Savaşları Türleri ve Özellikleri

Güncel

Kore Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kore Savaşı Tarihi ve Sonuçları