Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kırım Savaşı

Kırım Savaşı

Kırım savaşı, Osmanlı devleti ile Rusya arasında çıkmış ve oldukça şiddetli geçmiş bir savaştır. Bu savaş tam olarak 4 ekim 1853 yılında başlayarak 30 mart 1856 yılına kadar devam etmiş üç yıllık bir savaştır. Osmanlı ile Rusya arasında geçen bu savaş diğer krallıkların ve devletlerinde savaşa dahil olması ile iyice kızışmıştır. Bu katılımlar sonrasında ortaya Rusya'yı destekleyen Avrupa devletleri görüntüsü çıkmıştır. Oldukça uzun geçen bu savaş sonunda müttefik güçleri zafer ile ayrılmışlardır. Kırım savaşının birçok sebebi vardır. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz;
  • Osmanlı devletinin son zamanlarda zayıflaması nedeni ile Rusya bu durumu fırsat bilerek Osmanlı Devleti üzerinde bir etki alanı kurmaya çalışmıştır. Bu savaşın en önemli nedenlerinden biri de bu durumdur. Rusya bu savaş ile Osmanlı üzerinde bir etki alanı kurarak daha sonra da devleti tamamen yıkma planları yapmıştır.
  • Bir diğer sebep ise Rusya'nın Osmanlı Devleti ile çıkarları için ittifak kurmak istemesidir. Rusya'nın böyle bir şeyi istemesinin nedeni ise Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Ortodoksların koruyuculuğunu almak istemesidir.
  • Bunun yanı sıra Osmanlı devletini oldukça zayıf gören Rusya'nın mirasın paylaşılmasını sağlaya çalışması Kırım savaşının önemli sebeplerindendir.
Bu sebeplere bağlı olarak çıkan Kırım savaşının bilinmeyen birçok sebebinin olduğu söylenmektedir. Kırım savaşı, Osmanlı devletine yardım etmek amacı ile yapılmış gibi gözükse bile aslında bu savaş daha çok Avrupa'nın siyasal statüsünün geliştirilmesi için yapılmıştır. Yani ilk bakışta bu savaşın Osmanlı lehine olduğu sanılabilir. Bunun yanı sıra bu savaş Fransa'ya göre başarının anahtarı olduğu için İngiltere ile arasını iyi yapmak zorundaydı. Fransa bu savaş sayesinde İngiltere'ye yaklaşarak bu fırsatı değerlendirmiştir. Kırım savaşı sırasında tüm merkezi Avrupa devletleri düşüncelere karşıydı. Özellikle Avusturya, savaş sonra çıkarılacak olan antlaşmalar nedeni ile tedirginlik duymaktaydı. Genel olarak bakıldığında Kırım savaşı sırasında batılı olan devletler bu savaşta neden var olduklarını tam olarak bilmiyorlardı. Bu nedenle yapılan barış antlaşmaları herhangi bir işe yaramadı.

Kırım savaşı başlaması


Aslında Kırım savaşı daha ilan edilmeden önce başlayan bir savaştır. Çünkü Rus orduları, daha savaş ilan edilmeden Eflak ve Boğdan'ı işgal etmeye başlamışlardır. Bu nedenle Çar Nikolay, savaşın bu şekilde başlayamayacağını belirtmiştir. Fakat yapılan bu itiraza rağmen sonuçlarda herhangi bir değişiklik olmamıştı. İşgal ile Avusturya bir teklifte bulunarak Viyana sınırları içerisinde bir konferans toplamıştır. Fakat yapılan bu konferanstan da bir sonuç alınamamıştır. Bu durumla birlikte İstanbul'da yaşayan insanlar padişaha baskı yaparak Rusya'ya karşı savaş ilan edilmesini istedi. 4 Ekim 1853'te Rusya'ya gönderilen bir nota ile 15 gün süre içerisinde Eflak ve Boğdan'ın boşaltılması istendi. Fakat gönderilen notaya rağmen Rusya tutumunu değiştirmedi ve işgallere devam etti. Bu durumda savaş fiilen başlamış oldu.

Kırım savaşı sonuçları


Aslında bu savaşın sonucu Gerçekte ve kâğıt üzerinde farklıdır. Çünkü resmi olarak Kırım savaşı sonrasında galip olan Osmanlı devletidir. Fakat savaş sonrasında çok büyük zarar ile çıkan Osmanlı devleti, bu savaşı devam ettirebilmek için çok büyük borçlar altına girmiştir. Savaş sonrasında Yüklü bir borç altına girmiş olan Osmanlı devleti 1881 yılında İkinci Abdülhamit döneminde Düyunu Umumiye idaresini kurarak Avrupa devletlerinin mali denetimi altına girmiştir. Kırım savaşı sonrasında Osmanlı devletinde reform hareketleri başlamıştır. Özellikle ıslahat fermanı, bu durumun en önemli nedenlerinden biridir. Bunun yanı sıra son olarak Kırım savaşı sonrasında İtalya birliğine giden yol artmıştır. Bu şekilde Sardinya krallığı savaşa askeri destek sağlayarak birleşik krallık sempatisini kurmuştur. Bu şekilde Fransa'nın da desteğini almayı başarmıştır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 13:58:10
Kırım Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kırım Savaşı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kırım Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024