Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Mohaç Savaşı

Mohaç Savaşı

Mohaç Savaşı, Macarların Osmanlılar tarafından 29 Ağustos 1526 tarihinde yenilgiye uğratılmasıyla sonuçlanan ve Macaristan'ın Osmanlılar ile Habsburg Hanedanı arasında paylaşıldığı bir savaştır. Savaşta Osmanlı ordusunun sayıca üstün olması, 60.000 kadar hafif süvariye sahip olması ve o dönemde Avrupalıların hiç karşılaşmadığı 300 seyyar topun, tüfeklerin kullanılmasıyla, Macar ordusu ağır süvarilerini çok kısa sürede kaybetmiş ve yenilgiye uğramışlardır. Savaşın toplam süresi sadece 2 saat sürmüştür. Bu dünyadaki en kısa devam eden meydan muharebesi olarak kabul edilir. Osmanlı ordusu gelişmişliği sayesinde kısa sürede Mohaç Savaşından galip ayrılmıştır.

1353 yılında Rumeli'ye geçen Osmanlıların karşısına geçen Katolik dünyasının öncüsü olan Macarlar, yapılan çatışmalar sonucunda yenilmişlerdir. Özellikle daha önceden 1440 ve 1456 yıllarında iki defa kuşatılmasına rağmen alınamayan Belgrat'ın 1521 yılında alınması Macarlar için büyük bir darbe olmuştur. Fakat bu Macar Krallığının mukavemetini kıramamıştır. Bundan sonra da Macarlar ve Osmanlılar arasındaki savaşlar aynı hızda devam etmiştir. Bu dönem Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'a sınır beylerinden biri olan Yahya Paşaoğlu Bali Bey, Drava ve Sava ırmaklarının arasında kalan Macarlara ait toprakların alınmasını tavsiye etmiştir. Macar seferi üzerinde etkisi olan başka bir etkende, Kutsal Roma Germen İmparatoru olan V. Karl ve Fransız kralı I. François arasında bulunan rekabettir. V. Karl'a esir düşen I. François'in annesi İstanbul'a elçi gönderip Sultan Süleyman'dan yardım istemiştir. Kanuni bunu kabul ederek, Osmanlılara karşı Boğdan ve Eflak Voyvodaları ile anlaşan Macarlara karşı savaş açma kararı almıştır.

Mohaç savaşı hazırlıkları ve gelişmeler


Kanuni 10 Mart 1526 tarihinde Rumeli kumandanlarının, Bosna ve Anadolu Beylerbeyinin, Kırım Hanına macar seferine çıkmak için hazırlık yapmalarını istemiştir. Şam ve Mısır'daki askerler, kapıkulu askerleri de bu sefere katılmıştır. 23 Nisan 1526 tarihinde Kanuni 100.000 kişiden oluşan ordu ve 300 topla Macar seferine çıkmıştır. Sefer sırasında Eszek, Ujlak kaleleri alınmıştır. Orduya hedeflerinin Budin olduğu söylenmiş, Drava nehri aşılarak, Mohaç ovasına doğru ilerlemişlerdir. Bu arada Macar ordusu da Mohaç ovasında karargahını kurmuş ve Osmanlı ordusunu beklemeye başlamıştır. Ordunun başında Kral II Lajos vardır. Kralın savaşa bir an önce katılmasını istediği Erdel voyvodası Janos Szapolyai yanında 30.000 kişilik ordusu olmasına rağmen, bu savaşa girmekten vazgeçmiştir. Bunun nedeni kralı kıskandığı içindir. Savaş hazırlıkları 26 Ağustos'ta iki taraf içinde bitmiştir. Osmanlı ordusunun beş bin kişiden oluşan öncü kuvvetlerinin başında Malkoçoğlu Bali Bey bulunmaktadır. Bu kuvvetleri Rumeli askerleriyle, 150 topu olan Sadrazam İbrahim Paşa izlemiştir. Bunların gerisinden de Anadolu askeri ve kalan toplarla Behram Paşa bulunmaktadır. Kanuni ile yeniçeriler, muhafızlar ve süvari alayları gelmektedir. Osmanlı ordusu Mohaç ovasına girdiğinde öncelikle güneybatı bölümlerini ele geçirmiştir. Akıncılarda Macar ordusunun dışarıdan yardım almasını önlemiştir.

28 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı ordusu Mohaç ovasına gelmiş, tecrübeli askerlerin, kumandanların da olduğu savaş meclisi toplanmıştır. Burada ertesi gün yapılacak savaş tartışılmıştır. Savaş esnasındaki planlar belirlenmiştir. Ovanın bir tarafının bataklık, diğer tarafının tepe olması nedeniyle, Kanuni en yüksek ovada yerleşmiştir. Bali Bey'in önerisiyle ordu arka arkaya 3 saf şeklinde yerleşmiştir. Bu planla Macar ordusunun saldırması beklenecek ve saldırılar Osmanlı ordusunun merkezine geldiğinde, ordu yanlara açılacak ve Macar süvarilerini Osmanlı toplarıyla karşı karşıya bırakacaktır. 29 Ağustos gününde Macar ordusu saldırı kararı almıştır. Osmanlı ordusu sabah namazını kılarak, hazırlığa başlamıştır. Veziri azam ilk saflarda Rumeli askeriyle birlikte bulunmuştur. Kanuni plana uyarak, Macarların saldırısını beklemiştir. Saldırıya geçen Macarlar ilk saflarda bulunan Osmanlı ordusunun içine girmiştir. Yine savaş planına uygun şekilde Bali Bey ve Hüsrev Bey akıncı birlikleri ile Macar ordusunu yanlardan çevirmeye başlamıştır. Aynı anda 300 top ateşi başlatılmış ve Macar güçleri çemberin içine alınmıştır. 32 Macar şövalyesi Kanuni'yi ölü ya da diri olarak yakalamak için hareketlenmiş, bunlardan 3 tanesi padişahın olduğu yere ulaşmıştır. Ancak Kanuni üç şövalyeyi de öldürmüştür. Yenilen Macar ordusunun kumandanı, Kral II. Lajos ve asilzadeler Karasu bataklığında boğulmuşlardır.

Mohaç savaşının sonuçları


Bu savaşın sonunda Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte ele geçirilmiştir. Macaristan Osmanlı Devleti'ne bağlanmış, himayesine alınmıştır. Almanya tarafından serbest bırakılan Fransız Kralıyla birlikte Osmanlı ve Fransız yakınlaşması başlamıştır. Macar Krallığının başına Jan Zapola getirilmiştir. Macaristan'ın Osmanlılar tarafından fethedilmesi Avusturya'yı memnun etmemiş ve arada gerginlikler baş göstermiştir. Osmanlıların desteğiyle tahta geçen Macar Kralı Yanoş'tan Budin'i alan Avusturya, kendini Avusturya macar kralı olarak ilan etmiştir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 01:41:45
Mohaç Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Mohaç Savaşı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Mohaç Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024