Mohaç Savaşı Tarihi ve Sonuçları
26 Haziran 2024

Mohaç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Mohaç Savaşı

Mohaç Savaşı, 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı arasında gerçekleşmiş ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaş sonucunda Macaristan, Osmanlılar ve Habsburg Hanedanı arasında paylaşılan bir bölge haline gelmiştir. Osmanlı ordusunun sayıca üstün olması, 60.000 hafif süvari birliğine ve o dönemde Avrupa'nın hiç karşılaşmadığı 300 seyyar topun kullanılması, Macar ordusunun ağır süvarilerini kısa sürede kaybetmesine ve yenilgiye uğramasına neden olmuştur. Savaş sadece iki saat sürmüş olup, dünya tarihindeki en kısa meydan muharebelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Osmanlı ordusu, teknolojik üstünlüğü sayesinde Mohaç Savaşı'ndan galip ayrılmıştır.

Osmanlı-Macar Çatışmaları

1353 yılında Rumeli'ye geçen Osmanlılar, Katolik dünyasının öncüsü olan Macarlarla birçok çatışmaya girmiştir. 1440 ve 1456 yıllarında kuşatılmasına rağmen alınamayan Belgrad'ın 1521 yılında Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi, Macar Krallığı için büyük bir darbe olmuştur. Ancak bu, Macarların direncini tamamen kırmamıştır ve iki taraf arasındaki çatışmalar sürmüştür. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a, sınır beylerinden biri olan Yahya Paşaoğlu Bali Bey, Drava ve Sava nehirleri arasında kalan Macar topraklarının alınmasını tavsiye etmiştir. Macar seferi üzerinde etkili olan bir diğer faktör, Kutsal Roma Germen İmparatoru V. Karl ve Fransız Kralı I. François arasındaki rekabettir. V. Karl'a esir düşen I. François'in annesi, İstanbul'a elçi göndererek Sultan Süleyman'dan yardım istemiştir. Kanuni, bu yardımı kabul ederek, Osmanlılara karşı Boğdan ve Eflak Voyvodaları ile anlaşan Macarlara karşı savaş açma kararı almıştır.

Mohaç Savaşı Hazırlıkları ve Gelişmeler

Kanuni Sultan Süleyman, 10 Mart 1526 tarihinde Rumeli kumandanlarına, Bosna ve Anadolu Beylerbeyine, Kırım Hanına Macar seferine çıkmak için hazırlık yapmalarını emretmiştir. Şam ve Mısır'daki askerler, kapıkulu askerleri de bu sefere katılmıştır. Kanuni, 23 Nisan 1526 tarihinde 100.000 kişilik ordu ve 300 topla Macar seferine çıkmıştır. Sefer sırasında Eszek ve Ujlak kaleleri ele geçirilmiştir. Orduya hedeflerinin Budin olduğu söylenmiş, Drava nehri aşarak Mohaç ovasına doğru ilerlemişlerdir. Bu arada Macar ordusu da Mohaç ovasında karargahını kurarak Osmanlı ordusunu beklemeye başlamıştır. Macar ordusunun başında Kral II. Lajos bulunmaktaydı. Kralın savaşa bir an önce katılmasını istediği Erdel voyvodası Janos Szapolyai, 30.000 kişilik ordusuna rağmen savaşa girmekten vazgeçmiştir. Bunun nedeni kralı kıskanmasıdır. Savaş hazırlıkları 26 Ağustos'ta iki taraf için de tamamlanmıştır. Osmanlı ordusunun öncü kuvvetlerinin başında Malkoçoğlu Bali Bey bulunmaktaydı. Bu kuvvetleri, Rumeli askerleri ve 150 top ile Sadrazam İbrahim Paşa takip etmiştir. Bunların arkasında Anadolu askerleri ve kalan toplarla Behram Paşa yer almıştır. Kanuni, yeniçeriler, muhafızlar ve süvari alayları ile birlikte gelmektedir. Osmanlı ordusu Mohaç ovasına girdiğinde, öncelikle güneybatı bölümlerini ele geçirmiştir. Akıncılar da Macar ordusunun dışarıdan yardım almasını önlemiştir.

28 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı ordusu Mohaç ovasına ulaşmış, tecrübeli askerlerin ve kumandanların bulunduğu savaş meclisi toplanmıştır. Burada ertesi gün yapılacak savaş tartışılmış ve savaş planları belirlenmiştir. Ovanın bir tarafının bataklık, diğer tarafının tepe olması nedeniyle, Kanuni en yüksek ovada yerleşmiştir. Bali Bey'in önerisiyle ordu arka arkaya üç saf şeklinde yerleşmiştir. Bu planla Macar ordusunun saldırması beklenecek ve saldırılar Osmanlı ordusunun merkezine geldiğinde, ordu yanlara açılacak ve Macar süvarilerini Osmanlı toplarıyla karşı karşıya bırakacaktır. 29 Ağustos günü Macar ordusu saldırı kararı almıştır. Osmanlı ordusu sabah namazını kılarak hazırlığa başlamıştır. Veziri azam, ilk saflarda Rumeli askeriyle birlikte bulunmuştur. Kanuni plana uyarak, Macarların saldırısını beklemiştir. Saldırıya geçen Macarlar, ilk saflarda bulunan Osmanlı ordusunun içine girmiştir. Yine savaş planına uygun şekilde Bali Bey ve Hüsrev Bey, akıncı birlikleri ile Macar ordusunu yanlardan çevirmeye başlamıştır. Aynı anda 300 top ateşi başlatılmış ve Macar güçleri çemberin içine alınmıştır. 32 Macar şövalyesi, Kanuni'yi öldürmek veya yakalamak için harekete geçmiş, bunlardan üç tanesi padişahın olduğu yere ulaşmıştır. Ancak Kanuni, üç şövalyeyi de öldürmüştür. Yenilen Macar ordusunun kumandanı, Kral II. Lajos ve asilzadeler Karasu bataklığında boğulmuşlardır.

Mohaç Savaşı'nın Sonuçları

Bu savaşın sonunda Macaristan'ın başkenti Budin (Budapeşte) Osmanlıların eline geçmiştir. Macaristan, Osmanlı Devleti'ne bağımlı hale gelmiştir. Almanya tarafından serbest bırakılan Fransız Kralı ile birlikte Osmanlı-Fransız yakınlaşması başlamıştır. Macar Krallığı'nın başına Janos Zapola getirilmiştir. Macaristan'ın Osmanlılar tarafından fethedilmesi, Avusturya'yı memnun etmemiş ve arada gerginlikler baş göstermiştir. Osmanlıların desteğiyle tahta geçen Macar Kralı Yanoş'tan Budin'i alan Avusturya, kendini Avusturya Macar Kralı olarak ilan etmiştir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kabile Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Kabile Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Sırpsındığı Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Sırpsındığı Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Afganistan Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Afganistan Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Soğuk Savaş Tarihi ve Sonuçları

Soğuk Savaş Tarihi ve Sonuçları

Osmanlı Devleti Savaşları

Osmanlı Devleti Savaşları

Güncel

Ankara Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Ankara Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Güncel

Kıbrıs Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kıbrıs Savaşı Tarihi ve Sonuçları