Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kıbrıs Savaşı

Kıbrıs Savaşı

Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.

Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve Londra Antlaşmalarının, 4. Maddesine göre gerçekleştirildiğini ileri sürmektedir. Ama Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi, bu harekâtı bir işgal olarak değerlendirmişlerdir. Türkler ile Rumlar arasında yaşanan ilk olaylar, Osmanlı İmparatorluğunun Kıbrıs'ı 1878 tarihinde, 50 yıl süreli kiralama antlaşmasıyla birlikte, Birleşik Krallık'a bırakmasının ardından, 1920 senesinde, kiralama süresinin dolmasına 8 sene kala başladı. Bu olaylar sadece, siyasi kavgalar şeklinde sürmüştür. Silahlı çatışma biçiminde olmamıştır. 1920'de Rumların, İngiltere onayını almadan Yunanistan'a katılmak istemesi ve Birleşik Krallıkların buna izin vermemesi durumu, Rumların ilk önce Birleşik Krallık adadan çıkarmaya yönelik şekilde uğraşmasına neden oldu. 1950'lerin sonuna kadar devam eden bağımsızlık hareketi, 1960 senesinde uluslararası anlaşmalara dayanmakta olan, bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasının yolunu açmış oldu. Rumlar Birleşik Krallık'ın adadan çekilmesiyle, Türklerle beraber olan bir ortak devlete razı olmadılar. Kıbrıs'ın bütün yönetimine kendileri el koymak istediler.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından dönemin Başbakanı olan Bülent Ecevit, Kıbrıs konusunu görüşmek ve gerektiği zaman ortak müdahale yapılabilmesi için, İngiltere ye gitti. Bu esnada, koalisyondaki MSP genel başkanı ve Başbakan Vekili Necmettin Erbakan, Milli Güvenlik Kurulu nu Başbakan Ecevit'in vermiş olduğu talimatla toplayarak, müdahale kararının alınmasını sağlamış oldu. 8 Ağustos'ta 2. Cenevre Konferansının gerçekleşmekte olduğu zamanda, Türklerin Limasol ve Larnaka bölgesi civarında bir miktar köyü boşaltmış olmalarına rağmen, Rumların EOKA-B adlı örgütü, ele geçirdikleri yerleri boşaltmadıkları gibi, ellerinde bulunan esirleri de bırakmamışlardır.

Cenevre'de devam ettirilen görüşmeler sırasında, anlaşmanın kesinlikle mümkün olmadığı kanaatine varılınca, Harekâtın yeniden başlayacağı anlamına gelen Ayşe Tatile Çıksın adlı parolayı, Türk Dışişleri Bakanı olan Turan Güneş, Başbakan Bülent Ecevit'e bildirdi. Daha sonra ciddi bir harekât daha oldu.

Kıbrıs Barış Harekâtı sonucunda, tarafların kayıpları şu şekildeydi; Türk Silahlı Kuvvetlerinden 415 tane Kara, 65 tane Deniz, 5 tane Hava, 13 tane de Jandarma olmak üzere toplam: 498 tane şehit ve 1200 yaralı olmuştur. Kıbrıs Türk bölümü ise 70 tane mücahit ölü, 270 tane sivil ölü, 1000 tane yaralı olarak kaydedilmiştir. Kıbrıs Türkleri genel olarak, 1672 şehit ve binlerce de yaralı kişi vermiştir. Rumlar ve Yunanlar ise toplam 4 bin tane ölü ile 12000 yaralı vermiştir. Savaşın dışında bulunmasına rağmen, BM Barış Gücü askerleri de kayıp vermiştir. 3 tane Avusturyalı asker ölürken, 24 tane Avusturyalı, 17 tane Finlandiyalı, 4 tane İngiliz ve 3 tanede Kanadalı asker yaralanmıştır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 16:28:15
Kıbrıs Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kıbrıs Savaşı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kıbrıs Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir milletin ...
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024