Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Balkan Savaşları

Balkan Savaşları

Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ olmak üzere dört devlete karşı 8 Ekim 1912-29 Eylül 1913 tarihleri arasında yaptığı savaşlardır. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile uğraşmasından yararlanan dört Balkan Devleti Osmanlı imparatorluğu'na karşı saldırı başlattılar ve Osmanlı Devleti'ne Karadağ'ın saldıra geçmesi Balkan Savaşları'nı başlattı.

Balkan savaşları neden olur?

 • Balkan savaşlarının başlamasının ana nedeni Sırbistan krallığı ve Bulgaristan krallığı'nın Balkanlarda gelişme göstermesidir.
 • Rusya'nın Balkan Devletlerini Osmanlı imparatorluğuna karşı desteklemesi
 • Milliyetçilik düşünceleri
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablusgarp Savaşı ile ilgilenmesi

1. Balkan Savaşı


Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ kendi içlerinde anlaşarak Osmanlı imparatorluğuna karşı saldırı başlattılar.

Sırplar ve Karadağlılar Makedonya'yı, Bulgaristan Batı Trakya'yı, Yunanlılar Ege Adaları'nı tamamen işgal ederek Edirne ve Kırklareli'ye kadar ulaştılar.

Balkan Savaşları devam ederken Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi Osmanlı devletini barış istemek durumunda bıraktı. Bu durum sonrasında Avrupa devletlerinin yardımlarıyla 1912 tarihinde Londra Antlaşması imzalandı.

Londra Antlaşmasına göre

 • Osmanlı İmparatorluğu Midye-Enez bölümünün batısında olan bütün topraklarını kaybettiği
 • Edirne ve Kırklareli Osmanlı topraklarından çıktı
 • Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti
 • Ege adaları Osmanlı topraklarından çıktı
2. Balkan Savaşı

Osmanlı Devleti'nin Birinci Balkan Savaşının sonunda kaybettiği toprakları Balkan devletleri tarafından paylaşılamaması ve Bulgaristan'ın fazla toprak alması nedeniyle Balkan devletleri Bulgaristan'a karşı savaş başlattılar ve bu savaştan yararlanan Osmanlı Devleti Birinci Balkan Savaşı sonucu kaybettiği Edirne ve Kırklareli'yi Balkan devletlerinden geri aldı ve Avrupa devletlerinin yardımıyla Bükreş antlaşması imzalandı.

Balkanlarda hiç sınırı kalmayan Osmanlı İmparatorluğu Bükreş Antlaşması'na katılmadı.

1913 tarihinde Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzaladı.

İstanbul Antlaşmasına göre
 • Edirne Osmanlı Devletlerinin sınırında kaldı ve Meriç Nehri, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında sınır sayıldı
 • Osmanlı Devleti Batı Trakya'yı Bulgaristan'a bıraktı
İkinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti Yunanistan' la ise Atina Antlaşması'nı imzaladı.

Atina Antlaşması'na göre
 • Selanik Yunanistan'a verildi
 • Bozcaada ve Gökçeada haricindeki bütün Ege Adaları Yunanistan'a bırakıldı
Balkan Savaşlarının sonuçları
 • Ege Adaları'nın tamamı ve Makedonya Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı
 • Osmanlı Devleti'nin balkanlarda olan hakimiyeti bitti
 • Birinci Meşrutiyet de başlamış olan Osmanlıcılık düşüncesi yerini Türkçülük politikasına bıraktı
 • Bugünkü Türkiye-Bulgaristan sınırı belirlendi
 • Milyonlarca Türk yaşadıkları yerden göç ederek Doğu Trakya ve Anadolu'ya yerleştiler.
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetim sahibi oldu
Son Güncelleme : 19.01.2024 08:27:34
Balkan Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Balkan Savaşları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Balkan Savaşları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024