Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kelimedir. 1931 yılında Osmanlıların Edirne'yi almasıyla İstanbul'dan Avrupa'ya açılan oldukça stratejik öneme sahip olan yol kesintiye uğratılmıştır. Türk kökenli göçmenlerde hızla Trakya bölgesine yerleşmeye başlamıştır. 1963 yılında Filibe'yi alan Osmanlılar, bu dönem Sırbistan'a sığınmış olan Bizans komutanının Osmanlılara saldırı düzenleme telkinleriyle karşı karşıya kalmıştır. Sırplar ve Bulgarlar ile Papa V. Urban'ın çabalarıyla Balkanlardaki Hristiyan olan devletlerden Eflak ve Bosna Prenslikleri ve Macar Krallığı da birleşmiş ve Haçlı Seferi yapma kararı almıştır. Osmanlılara karşı ilk defa bu şekilde Haçlı İttifakı yapılmıştır.

Sırpsındığı savaşındaki gelişmeler


1364 yılında Macar Kralı I. Lajos Sırp Pirlepe bölgesindeki Sırp kökenli beyi Vukasın Mrnjavcevic, İvan Ugleşa, Bosna ve Eflak Prensinin idaresinde olan birliklerden oluşturulmuş yaklaşık 30.000 kişiden meydana gelen haçlı ordusunu kurarak, Macaristan Kralının komutasında Edirne'ye doğru harekete geçmişlerdir. Bu esnada Trakya'daki Osmanlı birlikleri de Lala Şahin Paşa komutasında olup, yaklaşık 12.000 kişiden meydana geliyordu. O dönem Osmanlı padişahı olan I. Murat ise Karabiga kalesini ellerinde bulunduran ve Anadolu'ya gelmelerine yardımcı olan Bizanslılara isyan eden Katalan paralı asker birliğinin sorunlarıyla uğraşmaktaydı. Lala Şahin Paşa düşmanın sayıca fazla olması yüzünden padişahtan destek istemiş, aldığı emir Haçlı ordusunun ilerlemesini durdurması olmuştur. Bunun üzerine Lala Şahin Paşa, destek birlikler gelinceye kadar Hacı İlbey'in emrindeki akıncı birliğini Haçlı ordusunu durdurmak ve Meriç nehrini geçmelerini engellemek için göndermiştir.

Bu çabalara rağmen Haçlı ordusu Meriç nehrini geçerek, Meriç nehri kıyısına kamp kurmuşlardır. Buradan Edirne'ye ulaşmaları sadece iki günü bulacaktır. Bu yüzden rahatlamışlar, sanki Edirne'yi hemen almışlar gibi kampta zaman geçirmeye başlamışlardır. Bu sırada Hacı İlbey aldığı emre riayet etmemiş, burada kampta olan Haçlı ordusuna saldırı düzenlemiştir. Meriç nehri çevresinde bulun an bataklığı aşarak, burada uyuyan, içkiden sızan askerlerin panikle geriye kaçmasına neden olmuştur. Bu Haçlı askerlerinin çoğu Meriç nehrini geçerken boğulmuştur.

Sırpsındığı savaşının sonuçları


Bu savaşın Osmanlılar tarafından kazanılması, ülkede Edirne ve Batı Trakya bölgesinin oldukça güvenli hale gelmesine neden olmuştur. Böylece ülkenin batıdaki güvenliği tam olarak sağlanmıştır. Meriç nehri tamamen Osmanlıların kontrolüne geçmiş, Balkanlarda olan Macar üstünlüğü sekteye uğratılmıştır. Bulgaristan'ı vergiye bağlayan Osmanlılar bu sayede ülkenin Osmanlıların kontrolüne girmesini hızlandırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu bu savaşla ilk kez Haçlı ordularını yenme başarısı elde etmiştir. Balkanlara daha kolay geçmeyi sağlamıştır. Ancak Sırplar bu nedenle intikam alma duygusu beslediklerinden, Sırpsındığı savaşı Çirmen savaşının yapılması için önemli bir etken olmuştur.
Son Güncelleme : 20.01.2024 10:30:27
Sırpsındığı Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sırpsındığı Savaşı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sırpsındığı Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir milletin ...
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024