Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Savaş

Savaş

Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler arasında yapılan savaşlara silahlı savaş, politik gizli kuvvetlerin, psikolojik ve ekonomik gücün uygulandığı ve barış döneminde yapılan savaşlara soğuk savaş, ülkelerin kendi içlerinde ateşlenen cenklere de iç savaş denir. Barış döneminde politik soğuk veya sıcak savaş yoluyla arzularına ulaşamayan ülkeler, silahlı birliklerini de kullanarak isteklerini kabul ettirmek çabasına girerler.

Bu şekilde savaşı ilan ederek ultimatom verilir veyahut da dominat tarzında silahlı birlikleriyle karşı tarafın sahip olduğu sınırları geçer. Karşı tarafta tüm imkânları ve kuvvetlerinden yararlanarak silahlı saldırıya karşı savunma başlatır. Böyle yapınca savaş patlak vermiş olur. Savaş, milattan önceki çağlardan günümüze kadar uzamaktadır. Savaşlar tarihin gidişatına ayak uydurur. Nitelikleri yönünden 4 gruba ayrılır.
  • Hükümet savaşları
  • Kabile savaşları
  • Ulus savaşları
  • Devlet savaşları
Hükümet savaşları, hükümetin emri altındaki silahlı kuvvetler ile yapılan savaşlardır. Bahsi geçen savaşlarda ülkeler cephenin gerisinde ve savaşın etkisinin dışında kalırlar. Yalnızca silahlı birlikle arasında gerçekleşir. Kabile savaşları, aşiret ve kabilelerin kadın, erkek ayırmaksızın herkesin katılımıyla yapılan tarihteki ilk savaşlardır. Ulus savaşları, ulusların maddi ve manevi bütün kaynaklarının katıldığı hep birlikte yapılan savaşlardır. Devlet savaşları, silahlı kuvvetler ile ulusal kuvvetlerin beraber katıldığı savaşlardır.

Yeni ya da eski tüm savaşların ana nedeni bir sosyal topluluğun isteklerini diğer sosyal topluluğa güç kullanarak zorla benimsetmek sayılır. Bu istekler tarih boyunca hep değişmiştir. Savaşın sebepleri içinde en önemlileri din, servet elde etmek, toprak kazanmak ve güvenliği sağlamaktır. Günümüzdeki yaşanan savaşların tek nedeni ise ekonomiktir. Savaş yöntemleri bilimin ilerleyişi ile değişip günümüzde güdümlü mermilerin, atom silahlarının, füzelerin gelişmesiyle insanlık tarihini tamamıyla yok edebilecek bir vaziyet almıştır.

Geleneksek savaş: Açık savaş düşüncesiyle düşmanın sahip olduğu kapasiteyi azaltma düşüncesidir. Ülkeler arasında ilan edilerek yapılır. Biyolojik, nükleer ve kimyasal silahlar kullanılmaz. Cephe savaşı olarak da isimlendirilir. Cephelerde silahların kullanımıyla şekil alan savaş türüdür. Türklerin bağımsızlık savaşı buna verilebilecek örnekler arasında yer alır.

Gelenek dışı savaş: Zaferin silah dışında kalan yöntemlerle sağlanmasını amaçlar. Teslimiyet, gizli destek, kapitülasyonlar ve biat yoluyla çatışmaktır. Sovyet-Amerikan çekişmesi buna örnektir.

Nükleer Savaş: Nükleer araçlarla yapılan savaşlardır. Geleneksel savaş sadece yardımcı nitelik taşır. Savaşın kaderini belirleyen etken nükleer güçtür. Bu zamana kadar nükleer savaş olmamıştır, ama pasifik savaşında Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombası nükleer savaşın doğuracağı sonuçlara örnek verilebilir.

İç Savaş (Yani sivil savaş): Çatışan birliklerin aynı ülke veya politik çevrede yaşadığı savaş türüdür. Çoğunlukla devrim olarak adlandırılabilecek yenilenme hareketlerinde veya emperyalist birliklerin ulusun politikalarına etkileriyle ortaya çıkar. Amerika'da yaşanan iç savaş buna örnek verilir.

Asimetrik savaş: Askeri olanakları birbirinden farklı birliklerce yapılan savaştır. Asimetrik savaşlar çoğunlukla gerilla savaşı tekniğiyle sonuçlanır. Bu durum kapasitesi yetersiz grubun direkt çarpışmadan kaçınarak büyük grubun boşluklarını araması şeklinde olur. Böylece küçük ama bir o kadar da etkili vuruşlar yaparak yakalanmadan, savaş devam edecektir. Filistin-İsrail arasındaki savaş buna örnek verilebilir.

Felsefi açıdan savaş nedir?


Politikanın, örgütlenmiş ordular tarafından, zorluk derecesi yüksek araçlar kullanılarak belli ekonomik beklentilerin ve politik amaçların kabul ettirilmesi maksadıyla sürdürülen şeklidir. Savaş eğitim makinelerinin şahsi mülkiyete dayanan, dolayısıyla anlaşamaz gruplara ayrılmış toplumlarla beraber gelişmiş bir toplum şeklidir. Savaşlar, kapitalizm de ve kapitalizmin emperyalizm aşamasında, burjuvazinin egemenlik ve kar kaygılarından doğmaktadır. Bu kaygılar devlete ait olmayan topraklardaki tüketim miktarının ve ham madde olanaklarının ele geçirilmesi, halkların giderek boyunduruk altına alınması istek ve çabalarında dile gelir.

Ham madde olanaklarının, pazarlarının politikanın bir devamı da savaştır: politikanın baskısıyla uygulanmasından başka bir sebep olmadığı için sınıfsal karakteristik taşır. Sınıfsal karakter ve savaşın hedefleri göz önüne alınarak, Leninci-Marksçı açıdan haklı ya da haksız savaşlar arasında kesinlikle ayrım yapmak gerekir. Koministliğin uluslararası hareketin, Marksçı-Leninci partiler, sosyalist devletler ve haksız savaşların hepsine karşıdırlar.

Bu savaşlar yine de patlak verecek olur ise tarihsel-somut koşullara bağlı kalarak devrimci taşıtlarla uluslararası işçi hareketinin, dünya sosyalist sisteminin ve ulusal kurtuluş savaşımı takip halkların çıkarını gözetecek bu savaşlarda savaşım yürütme konusunda kesinlikle kararlıdır. Günümüzde Sosyalist toplumlarında barışsever güçler, sosyalist devletler birliklerinin askeri, ekonomik, politik gücüne dayanarak emperyalizmin dünyada ortaya çıkabilecek yeni bir savaşın ve diğer sömürü altında oluşan savaşlara katılmaktan alıkoyacak vaziyettedirler.

Leninci-Marksçı partiler ve sosyalist ülkeler, savaşların, uluslararası alanda oluşan anlaşmazlıklarda bir öneri yolu olarak kullanılmasına karşı oldukları düzeyde, özellikle bir nükleer savaş tehlikesinin giderilmesini, insanlığın ilk sorunu ile kendilerinin verilmiş birinci ödev olarak saymaktadırlar. Yeryüzünde yer alan tüm barışseverlerle birlikte, başka toplumsal bir düzene sahip olan ülkelerin uyum içinde yan yana hayat sürmeleri için çaba göstermekte, tam ve de genel bir silahsızlanmanın aşamalar şeklinde oluşması için çalışmaktadırlar.
Son Güncelleme : 18.01.2024 23:39:38
Savaş ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Savaş Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Savaş"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir milletin ...
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı,1861-1865 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinin güneyi ile kuzeyi arasında yaşanan çekişmeli bir iç savaştır. Bir yandan ...
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024