Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Otuz Yıl Savaşları

Otuz Yıl Savaşları

Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaşları İspanya krallığının yeni mezheplere karşı olması sonucunda Protestan Krallarının galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Bu savaşların temelinde Protestan ve Katolik mücadelesi yer almaktadır. Savaşan devletlerin çoğunda dini siyasi amaçlar için savaşlar görülmüştür. Ayrıca kutsal Roma Cermen İmparatorluğuna bağlı prenslikleri farklı taraflarda bulunması sonucunda iç savaş niteliği taşıyan savaşların arasında yer alır. Otuz Yıl Savaşları 1648 yılında Protestanların kazanması ile sona ermiştir. Sonrasında Vestfalya Antlaşması gerçekleştirilerek; savaş sonucu kutsal Roma Cermen İmparatorluğu küçük devletlere ayrılmıştır.

Otuz Yıl Savaşlarının Tarafları


Otuz yıl savaşları Protestan birlikleri ve Katolik birlikleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu savaşlarda yer alan Protestan birlikleri arasında Norveç, İngiltere, Bohemya, Danimarka, İsveç, Fransa, Alman prenslikleri yer almaktadır. Ayrıca Fransa katolik olmasına rağmen Otuz Yıl Savaşları içerisinde kendi gücünü ve devletler arasındaki yerini koruyabilmek için Protestan birliklerinin arasında yer almıştır. Bu savaşa katılan katolik birliklerin arasında ise Katolik Alman prenslikleri, Avusturya, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, İspanya, Bavyera devletleri arasında gerçekleşmiştir.

Otuz Yıl Savaşlarının Sebepleri Nelerdir?


Otuz yıl savaşları dini kökenli savaşlarının arasında yer almaktadır. Katolik kutsal imparatorluğuna karşı Protestan Alman prenslerinin mücadelesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu savaşların dini sebeplerle başladığı Habsburg ve Bourbon mensuplarının da bu savaş içerisinde rolleri oldukça fazladır. Bu dönemde yasaklanan kilise mallarının kamulaştırılmasına Protestan prenslikler tarafından karşı çıkılması ile meydana gelmiştir. Bunlara karşı büyük şiddetli tedbir almaları savaşın başlaması arasında önemli rol oynamıştır.

Otuz Yıl Savaşının Başlangıcı ve Gelişmeler


Kutsal savaşlar sebebiyle oluşan bu savaşın başlamasında ve sürecinde kendisi bir Protestan olan Danimarkalı Kral Roma Cermen İmparatorluğundaki Protestanların yenilgiye uğramasından rahatsız olarak, kendisi de bu savaşa destek vermiştir. Katoliklere karşı savaşa katılmış, ama kendisini destekleyen devletlerinin sorunları sebebiyle yenilgiye uğramıştır. Bu savaş içerisinde imparatorla barış yapmak zorunda kalıp, savaştan çekilmiştir. Bunun üzerine ikinci Ferdinand güçlenerek; Roma'ya kral tayin etmek isteyip, Fransız diplomasisinin ortaklaşa hareketi neticesinde bunu elde edememiştir. İsveç Kralı Protestan olup, Baltık Denizine ülkesinin Gölü haline getirmek amacıyla, köylülerden meydana gelen disiplinli, iyi düzenlenmiş ordusuyla bu savaşta yerini almıştır. Bu süreç içerisinde imzalanan Prens anlaşmasını Roma Cermen İmparatorluğu Katolikler arasında imzalanan anlaşmalara göre, Alman Prensliklerinin devletlere karşı birleşmesini engellemek amacıyla anlaşmalar imzalanmıştır. Alman Prensliklerinin ayrı ayrı olan orduları imparatorların lideri altında birleşmiştir. Siyasi gücün çok zayıflamış olduğu Kutsal Roma İmparatorluğunun savaşa girmesi sağlanmıştır. Fransızlar birleşik eyaletler karşısında hareket seferberliğine kavuşmak için bazı devletler ile ittifak kurmak zorunda kaldılar. Fransa işgale başlayıp, Paris yakınlarına kadar gelmiştir. İspanyollarla birlikte Paris tehdit etmeye başlayınca, İsveç ile Almanya saldırılara karşı durumunu düzelterek; Fransa ordusuna karşı İsveç ile ittifak yenilediler. Bu şekilde Fransız İspanya'ya karşı; Portekiz ve Polonya ya isyan etmesi için kışkırttı. Bu dönemde Avrupa tarihinde önemli bir adım uygulanarak Vestfalya Antlaşması sona erdirildi. Almanya Protestanlığı resmi din olarak tanıdı. Protestanlık resmen tanınırken, halkının mezhebi özgürlüğünü tercih etmesini sağlayan bu savaşta Alsas ve Loren bölgesi Fransızlara bırakıldı. Almanya ve Prusya birçok Prensiliklere bölündü. İspanya ile de Pirene Antlaşması yapıldı ve böylece uluslararası bakımından Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun parçalanmış olması sağlandı. Avrupa Kıtasındaki güç dengesi tamamen değişerek; İspanya Avrupa'daki üstünlüğü kaybetti. Fransa en güçlü devlet haline gelerek; İsveç'te Baltık Denizi bölgesinde kendi hâkimiyetini kurdu.

Otuz Yıl Savaşlarının Sonuçları

Oluşan bu savaşlar sonucunda kutsal imparatorluklar yıkıldı ve bu savaş ile kıtlık ve salgın gibi sebeplerden dolayı yüzlerce insanın ölümü ile sonuçlandı. En önemli siyasi sonuç ise Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun büyük bir karmaşaya sürüklenmesine katkıda bulunuldu. Ayrıca 19. Yüzyılda Almanya İmparatorluğu kuruluncaya kadar Almanya'nın bölünmüşlüğü ve Fransa'nın üstünlüğü kabul edilmiş oldu. İspanya gerileme sürecine girdi ve 60 yıldır egemenliği altındaki Portekiz bağımsızlığına kavuştu. Ayrıca Hollanda'da kendi bağımsızlığını ilan etmiş oldu. Avrupa'nın geçirdiği en son büyük savaşı Otuz yıl savaşı oldu. Savaşa karşı Protestanları destekleyen Katolikler devletlerin çıkarlarını dini amaç ile kullandı. Bu açıdan uluslararası ilişkiler esnasında Vestfalya ile diplomatik açıdan önemli temelleri atılmış oldu.

Son Güncelleme : 20.01.2024 01:35:42
Otuz Yıl Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Otuz Yıl Savaşları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Otuz Yıl Savaşları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir milletin ...
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı,1861-1865 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinin güneyi ile kuzeyi arasında yaşanan çekişmeli bir iç savaştır. Bir yandan ...
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024