Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri yok etmeyi kafasına koymuştur. Doğuda Karakoyunlular Devletinin yıkılması ile yerine kurulan Uzun Hasan Bey yönetimindeki Akkoyunlular Devleti zaman zaman 2. Mehmet'in politikalarına ters düşen bir siyaset gütmeyi, bu arada gerek Anadolu beylikleri gerekse Hristiyan krallıklarıyla iş birliği kurmaktaydı. Tavrı ve kazandığı bazı zaferler Fatih tarafından izlenen ve huzursuzluğu giderek çoğalan Uzun Hasan Bey, sonunda kendisini en büyük Asya sultanı ilan ederek 1471'de Osmanlı topraklarına kuvvetlerini gönderip, Tokat'ı talan etti ve Karamanoğulları Beyliğinin topraklarını ele geçirdi.

Akkoyunlu Devleti hükümdarının tavrına karşın Fatih, 10 Mart 1473'te hazırlattığı ordusuyla Üsküdar'dan yola çıktı. Cem Sultan ile Bayezid'in de kuvvetleriyle dahil olduğu Osmanlı ordusu, Tercan'da Uzun Hasan Bey'in kuvvetlerinin yaklaşmasıyla özellikle Has Murat Paşa'nın ordusunun harekete geçmesiyle öncü savaşını başlattıysa da kısa bir süre sonra mağlup edildi. Bu durum üzerine taarruz emri veren Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan ile savaşı Otlukbeli denen bölgede yapmayı kabul etti. Osmanlı Devleti'nin tarihine 'Şehzadeler Muharebesi' olarak da düşülen bu savaşta, Osmanlı ordusunun merkez kısmında Fatih Sultan Mehmet, sağ kanadında Şehzade Bayezid, sol kanadında Şehzade Mustafa'nın denetiminde güçler bulunmaktaydı. Bu duruma karşın Uzun Hasan Bey ordusunun merkezindeki kuvvetleri yönettiği, Akkoyunlu ordusunun sağ kanadında oğlu Zeynel Bey, sol kanadında ikinci oğlu Uğurlu Mehmet Bey bulunmaktaydı. 11 Ağustos 1473'te başlayan, Hilal taktiğinin kullanıldığı bu savaşta Akkoyunlular Devletinin merkezine saldıran Fatih Sultan Mehmet, kısa zaman içinde Uzun Hasan Bey'in kuvvetlerini yok etmeyi başardı; böylece Fatih, kendisinden başka güçlü bir sultan olmadığını, bu savaşı kazanarak bir kez daha göstermiş oldu.

Otlukbeli Savaşının Sebepleri Nelerdir?

  • Osmanlı Devletinin Karadeniz kıyıları boyunca yer alan Trabzon, Sinop, Amasra gibi önemli limanları ele geçirmesi,
  • İran ve Akdeniz limanları arasındaki ticaret yolları üzerine yeni vergiler koyması,
  • Akkoyunlu hükümdarı olan Uzun Hasan'ın, Osmanlı Devleti'ne karşı Venediklilerle ittifak yapma girişiminde bulunması,
  • Akdeniz ve Karadeniz ile bağlantısı kesilen, ticari ve ekonomik bir çıkmaza giren Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ın, Osmanlı toprakları üzerinde batıya doğru ilerleme ve genişleme siyaseti gütmesi,

Otlukbeli Savaşının Sonuçları

  • Otlukbeli Savaşının sonunda Akkoyunlu Devletinin yıkılma sürecine girmiştir.
  • Anadolu'da Türk birliğinin kurulması yolunda güçlü ve kararlı bir adım atılmış oldu.
  • Venediklilerin başını çektiği Haçlı ittifakının en güçlü temsilcisi saf dışı kalmış oldu.
  • Osmanlı'nın sınırları, Doğu Anadolu Bölgesine kadar genişlemiştir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 05:03:55
Otlukbeli Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Otlukbeli Savaşı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Otlukbeli Savaşı"
Çok teşekkürler cidden çok yararlı oldu.
Alp . 20.04.2017
CEVAP YAZ
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir milletin ...
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024