Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ankara Savaşı

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı; bu savaş, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ve Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovasında 28 Temmuz 1402 yılında yapılmıştır. Geç Orta Çağ tarihinin, en kanlı sonuçlanan savaşlarından olan ve Osmanlıların yenilgisiyle son bulan Ankara Savaşı, Fetret Devri olarak bilinen bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına sebep olmuştur.

Ankara Savaşının Sebepleri Nelerdir?


Türkistan ve İran'da sağlam bir devlet kuran Timur, kendini İlhanlıların varisi görerek, Anadolu üzerinde hakkı olduğunu ileri sürmekteydi. Bayezid döneminde Osmanlıların erken bir dönemde, Ön Asya ya dayanması Timur un ilgisini çekti. Timur un saldırıları sonucu, topraklarını kaybeden Celayir sultanı Ahmed ile Karakoyunlu devletinin sultanı olan Kara Yusuf Osmanlı devletine sığınınca, Bayezid ile Timur arasında mektuplaşmalar başladı. Bayezid, Timur 'un, Kara Yusuf ile Sultan Ahmed Celayir'inin geri verilmesi yolundaki talebini, reddetti. Osmanlılara gözdağı vermek isteyen Timur, Bayezid tarafından toprakları kaybedilen ve Timur un devletinde kendilerine daha yakın bir hayat düzeni bulan Anadolu beylerinin de kışkırtması sonucu, Sivas, Halep ve Şam'ı elde etti. Timur un daha sonra Bağdat'a yönelmesi sonucu, Bayezid de doğuya ilerleyerek, Timur a bağlı olan Tahharten'in egemenliğinde olan Erzincan ve Kemah'ı ele geçirdi. Bu gelişme iki hükümdarın arasını iyice bozdu. Bayezid e bir elçi gönderen Timur, Kemah'ın Erzincan Emiri olan Tahharten'e, Anadolu Beyliklerinden alınmış olan topraklarında sahiplerine geri verilmesini, Kara Yusuf un teslim edilmesini ve Osmanlı devletinin kendisine bağlanmasını talep etti. Bayezid'in bu istekleri reddetmesi, savaşın nedeni oldu.

Ankara Savaşında Timur'un Talepleri

  • Anadolu beylerinden aldığı toprakların geri iade edilmesi.
  • Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in tekrardan kendisine teslim edilmesi.
  • Bayezid'in Timur hakimiyetini kabul etmesi.
  • Kemah Kalesi ve çevresinin Timura verilmesi
  • Şehzadelerden birinin rehin olarak istenmesi.

Ankara Savaşının Sonuçları


Savaş sonunda, Timur esir alınmış olan Yıldırım Bayezid'e, esir gibi davranmamıştır. Her zaman yanında bulunmasını sağlayarak, bütün ihtiyaçlarını gidermiş, kendi çadırının yanında ona ve oğluna çadır kurdurmuş ve bir dost gibi davranmıştır. Daha sonra emri altında bulunan komutanlar aracılığıyla, ordusunu Anadolu nun üzerine dağıtıp, Bursa ya kadar olan yerleri işgal ve istila etmiş, daha sonra kendi egemenliğine bağlamıştır. Hristiyan Hospitalier Şövalyelerinin konrolü altında bulunan İzmir'i fethedip, bu bölgenin yönetimini Müslümanlara vermiştir. Ankara savaşı mağlubiyeti; Osmanlı Devleti'nin geçici süre de olsa dağılarak, devletin imparatorluk seviyesine geçmesine ve İstanbul un Fethi'nin 50 yıl gibi bir süre gecikmesine neden olmuştur. Ayrıca, Anadolu'daki Türk siyasi birliğinin bozularak, Anadolu beyliklerinin yeniden canlanıp kurulmasına ve Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak adlandırılan, 11 senelik bir taht boşluğu döneminin karmaşasına ve boşluğuna neden olmuştur.
Son Güncelleme : 19.01.2024 06:27:49
Ankara Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ankara Savaşı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ankara Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024