Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İstiklal Savaşı

İstiklal Savaşı

İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizlik durumuna son verilmesi ile ordu teşkilatının dağılmasından sonra silahlar toplanarak hizmetlerin yerine getirilmesi için ordu müfettişliğinin başına Mustafa Kemal Paşa Samsuna Çıkarak (19 Mayıs 1919) milli uyanışın düzenin ve direnişin dönüşmesi şansına da kavuşmuştur. Mustafa Kemal'in yapmış olduğu bu icraatlar sonrasında kısa bir süre içinde diğer itilaf devletlerinde tedirginliğe sebep olmuştur. Bu tedirğinlik'ten dolayı Mustafa Kemal'in geri çağrılması için BabıAliy'i harekete geçirmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa İstanbul tarafından yapılmış olan baskılar sonrasında istifa ederek "sine-millete" dönerek Anadolu'da yeniden direnişi düzenlemeye gitmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal Erzurum da (23 Temmuz 1919) ve Sivas (4 Eylül 1919) yılında kongreler düzenlemiştir.

İstiklal Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmek için karar vermiştir. 16 Mayıs 1919 yılında Bandırma ismi verilmiş olan küçük tekneye binerek İstanbul'dan hareket etmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal bu küçük tekne ile ayrılması ile düşmanlar tarafından bu küçük teknenin bertaraf edileceği hakkında bilgi verilmiştir. Düşmanlardan korkusu olmayan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 günü Samsuna gelerek Anadolu'nun toprağına ayaklarını basmıştır. Bu tarih özellikle Türk İstiklal Savaşının başlangıç tarihidir. Hatta Mustafa Kemal İstiklal Savaşının başlamış olduğu bu tarihi daha sonra kendisinin doğum tarihi olarak seçmiştir. Bu savaş ile Anadolu'da ulusal direnişin başlaması için bir dalga olmuştur. Ayrıca hem Erzurum'da hem de Doğu'da ulusal direniş için harekete geçilmiştir. Mustafa Kemal ise çok hızlı olarak hareket ederek ulusal direniş için organizasyonun liderliği için başa gelmiştir. 1919 senesinin yaz ayında özellikle Sivas ve Erzurum'da yapılmış olan kongrelerde ulusal sözleşme ile ulusal hedeflerinde ilanı yapılmıştır.

İstiklal Savaşında, bu arada İstanbul'un işgal kuvvetler tarafından işgal edildikten sonra Mustafa Kemal hiç zaman kaybetmeden 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını yapmıştır. Daha sonra merkez olarak Ankarayı seçti ve geçici olarak bir Hükümet kurmuş oldu. Meclis açılışı yapıldıktan sonra hemen Mustafa Kemal Meclisin başına getirildi. Bu arada Yunan Ordusu Çerkez Ethem'in ayaklanmasını fırsat bilerek onunla beraber iş birliği yaptı ve hem Eskişehir hem de Bursa yönüne doğru harekete geçtiler. 10 Ocak 1921 yılında düşman kuvvetleri ise Batı Cephesindeki kumandanlığını İsmet İnönü ile orduları çok ağır bir şekilde yenilgiye uğramışlardır. 10 Temmuz 1921 yılında Yunan Ordusu tam beş dümen ile Sakarya'ya cephe saldırısında bulunmuşlardır.23 Ağustos tarihinde başlayarak 13 Eylüle kadar hiç aralık verilmeden sürülen Sakarya Savaşı bitiminde Yunan Ordusu Türk Ordusu tarafından yenilgiye uğratılmıştır ve geri çekilmeleri için zorlanmışlardır. Daha sonra Sakarya Savaşının ardından Mustafa Kemal TBMM'inde hem Gazi hem de Mareşal unvanları verildi. Bütün düşmanları yurttan atmaya kararlı olan Mustafa Kemal 26 Ağustos 1922 yılının sabahında Türk Ordusuna düşmanlara saldırma emrini vermiştir. 30 Ağustos 1922 yılında bütün düşmanlar Dumlupınar da öldürüldü ya da esir alınmıştır. Ayrıca düşman ordusunun başında bulunan General Trikupis'de esir olarak alınmıştır. Mustafa Kemal 9 Eylül 1922 yılında Türk ordusuna "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini vermiştir. Düşman kuvvetleri Türk askerlerinden kaçarak İzmir yakınında denize dökülmüştür. Bütün cephelerde Şanlı Türk Askeri düşman askerlerini mağlup ederek zafer kazanmıştır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 07:38:47
İstiklal Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İstiklal Savaşı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "İstiklal Savaşı"
Mustafa Kemal Anadoluya gitmek için karar vermiştir. 16 Mayıs 1919 yılında Bandırma ismi verilmiş olan küçük tekneye binerek İstanbuldan hareket etmiştir...vahdettinin ordu müfettişi olarak,elinde vahdettinin izin belgesi ile çıktığı bilinir.
Mustafa Özkan . 18.03.2017
CEVAP YAZ
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir milletin ...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024