Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
1 Dünya Savaşı

1 Dünya Savaşı

1. Dünya savaşı, birinci dünya savaşı tarihimizde görülen en büyük savaşlardan birisidir. Birçok dünya devleti bu savaşa katılmıştır. Savaş bin dokuz yüz on dört ve bin dokuz yüz on sekiz yılları arasında olmuştur. Şimdi bu savaşın genel olarak nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verelim.

1. Dünya savaşının sebepleri nelerdir?

 • Fransız ihtilali sonucunda ortaya milliyetçilik akımı çıkmıştır ve bu nedenle her millet kendi devletini kurmak istemiştir.
 • Sanayi inkılabı ile sömürgecilik hız kazanmıştır.
 • Devletler arasında ham madde ve pazar rekabeti oluşmuştur.
 • Avrupa devletleri arasında silahlanma yarışmaları ve bloklaşmalar görülmeye başlanmıştır.
 • Almanya kendisine yeni ham madde kaynakları aramaya başlamıştır.
 • Almanya ile İngiltere arasında rekabet oluşmuştur.
 • Rusya'nın Boğazları ele geçirmek ve Akdeniz'e inmek istemesi
 • Japonya'nın Asya ve büyük Okyanus üzerine yayılmak istemesi bu savaşın başlamasına neden olmuştur.
1. Dünya savaşı, savaş aşamalarında ülkeler arasında bloklaşmalar oluşarak itilaf devletleri ve ittifak devletleri gibi kavramlar oluşmuştur. Almanya, Avusturya Macaristan, İtalya devletleri üçlü ittifak devletlerini oluşturmuşlardır. Daha sonra İtalya bu gruptan ayrılmış ve Osmanlı devleti, Bulgaristan bu gruba dahil olmuşlardır. Bu devletlere karşı olarak İngiltere, Fransa, Rusya üçlü itilaf devletlerini kurmuş ve ardından İtalya, Sırbistan, Japonya, ABD ve Yunanistan bu gruba katılmıştır. Bu gruplar oluşurken ham madde ve pazar arayışları ve siyasi düşünceler etkili olmuştur. Savaş yirmi sekiz haziran da Saraybosna kentine ziyarete gelen Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırbistanlı tarafından öldürülmesi ile alevlenmiştir. Tarih de bu olay kıvılcım olay olarak bilinir. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açınca ardında tüm dünyaya yayılmış ve birinci dünya savaşı başlamıştır. Osmanlı devleti Avrupa iki bloğa ayrılınca yalnızlık endişesine kapılarak diplomatik bir beraberlik sağlamak adına Almanya'nın yanında savaşa girme kararı almıştır. Savaşa girmek de amacı kaybettiği toprakları geri almak istemesi, Almanya'nın desteği ile ülkenin çöm daha iyi kalkınabileceğini düşünmesi ile savaşa girmiştir. Almanya da Osmanlıyı yanına alarak yeni cepheler açacağını, Osmanlı'nın petrol kaynaklarından yararlanacağını, Osmanlı Halife'sinin dini gücünü kullanmayı, Boğazlardan faydalanmayı amaçlamıştır.

Osmanlı devletinin birinci dünya savaşına girmesi, Osmanlı'nın savaşa girmesi ile birçok yeni cephe açılmıştır. İttifak devletlerinin yükü biraz hafiflemiştir. Osmanlı birçok cephede savaşmıştır. Bunlar Kafkas cephesi, Irak cephesi, kanal cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye Filistin cephesi, Hicaz ve Yemen cephesi, Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerinde savaşmıştır. Birinci dünya savaşı sırasında İngiltere Fransa ve İtalya kendi arasında gizli anlaşmalar yaparak Osmanlı topraklarını paylaşmaya başlamıştır. Bu anlaşmalarda İstanbul, boğazlar, Trabzon'a kadar olan kıyılar, Erzurum, Van, Bitlis Rusya'ya verilmiştir. On iki ada, Antalya ve çevresi, Konya, aydın, İzmir İtalya'ya verilmiştir. Musul hariç tüm Irak İngiltere'ye verilmiştir. Adana, Antakya, Suriye kıyıları ve Lübnan Fransa'ya bırakılmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinin birinci dünya savaşına girmesinin ardından dönemin Cumhurbaşkanı Wilson bir barış yapılması gerektiğini ve bunun için yapılması gereken esasları Wilson ilkeleri olarak açıkladı. Bu ilkeler.

Wilson ilkeleri

 • Galip olan devletler yenilmiş olan devletlerden savaş tazminatı almayacaklar.
 • Barış anlaşmaları herkes tarafından bilinerek yapılacak.
 • Uluslararası olan ekonomik engeller kaldırılacak ve devletler arasında eşitlik esas olacak.
 • Ülkeler arasındaki silahlanma yarışları sona erecek.
 • Devletler arasında olan anlaşmazlıkların çözülmesi için milletler cemiyeti kurulacak.
 • Osmanlı imparatorluğu Türk bölgelerine kesin egemen olma Hakkı verilecek.
 • Boğazlar her devlete açık olacak.
Bu ilkeler çok insancıl olan ilkeler olmasına rağmen sömürgeci devletlerin çıkarlarına ters düşmüştür. Bu nedenle pek uygulamamış fakat uyguluyor gibi görünmüşlerdir. Sömürgecilik anlayışı yerine adını değiştirerek manda ve himaye sistemini kurmuşlardır. İttifak devletleri ise bu ilkeler doğrultusunda barış için ümitlenmişlerdir. Fakat bu ilkeler bir barış getirmemiştir.

1. Dünya savaşının sona ermesi, anlaşma devletleri mağlup edilmiş ve bu devletlerle tek tek anlaşmalar imzalanmıştır. Ardından da Paris Barış konferansı düzenlenerek savaşın bitmesi için bir anlaşma taslağı hazırlanmıştır. Bu anlaşmalar ile yenilen devletler büyük toprak kayıpları yaşamış. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda güçsüzleşmişler. Yeni devletler kurulmuş, sömürgeler el değiştirmiştir.

1. Dünya savaşı genel sonuçları

 • Bu savaştan en karlı çıkan ülke İngiltere olmuştur.
 • Fransa isteklerini elde edememiştir.
 • Litvanya, Çekoslavakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan bağımsız birer devlet olmuşlardır.
 • Dünya Barış'ını koruyabilmek için milletler cemiyeti kurulmuştur.
 • Savaş sonunda Osmanlı imparatorluğu, Avusturalya Macaristan imparatorluğu, Rus çarlığı, Alman imparatorluğu yıkılmıştır.
 • Sömürgecilik yerini manda ve himaye sistemine bırakmıştır.
 • Yenilen devletler rejim değişikliğine gitmiştir.
 • Bu savaşta ilk kez kimyasal silahlar, tanklar ve deniz altılar kullanılmıştır.
 • Kominizm, nazizm, faşizm gibi baskıcı yönetimler ortaya çıkmıştır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 21:19:20
1 Dünya Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
1 Dünya Savaşı Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "1 Dünya Savaşı"
ya keşke hangi devletler neden savaşa girdi onlarıda yazsaydınız çok iyi bir site olurdu
Berna Demir . 21.11.2016
CEVAP YAZ
faydalana bilir fakat sanki biraz karışık 10 değil ama 8.5 luk
Hiranur . 26.12.2020 16:11:21
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024