Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Miryokefalon Savaşı

Miryokefalon Savaşı

Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu Devletinin kazanmasıyla Türklerin Anadolu'daki hakimiyeti kesinleşmiştir.

Miryokefalon Savaşının Gelişimi


Selçuklular bu dönemde yoğun Türkmen göçleriyle Denizli, Bergama, Kırkağaç ve Edremit bölgelerini Türkleştiriyordu. Bizans imparatoru Selçukluların ilerleyişini engellemek ve kaybettiği toprakları geri kazanmak amacıyla güçlü bir ordu kurarak taarruza hazırlanmaya başladı. Bizans devletinin böyle bir hazırlık içinde olduğunu haber alan 2. Kılıç Arslan, Bizans imparatoruna bir elçi göndererek daha önce yapılan barış antlaşmasının yenilenmesini önerdi. Bizans imparatoru barışın yenilenmesi için Türkmen akınların durmasını ve Bizans'a sığınan Danişmendlilerin yönetiminde bulunan torakların Bizans'a bırakılmasını şart koştu. 2. Kılıç Arslan bunu kabul etmeyerek süvari güçleriyle Denizli'ye taarruz ederek Bizans'ın şehirlerini tahrip etti. Bizans imparatorluğu ise kendisine sığınan Danişmendlilerin Selçukluların üzerinde kırması ve ikinci bir cephe oluşturması için Anadolu'ya göndermeye kalkınca 2. Kılıç Arslan stratejik önlemler alarak buna engel oldu ve bu olaylar sonucunda 2. Kılıç Arslan Bizans'a ikinci bir elçi göndererek barış önerisi yaptı. Bizans imparatoru bu teklifi reddederek Amasya'ya Selçuklu ordusuna taarruza gönderdi. Kendisi de diğer bir ordusuyla Konya'ya yöneldi. Selçuklu savunmaları Bizans ordusunu durdurdu. Konya'ya doğru ilerleyen Bizans imparatoru Konyayı ele geçirdikten sonra Denizli'ye doğru ilerler. Buradan da Eskişehir'e geçerek Akdağ bölgesine ulaştı.

Bizans ordusu oldukça fazla kalabalık ve taşıdığı yüklerin olması nedeniyle yavaş ilerliyordu. Aynı zamanda da Akdağ civarında Selçuklular tahrip ettiği için Bizans ordusunun geçebileceği tek yol Miryokefalon kalesinin yakınlarındaki dar bir geçit olmasıydı. Selçuklular da Bizans ordusunu da burada karşılamak için hazırlık yapmışlardı. Bizans ordusu hem çok kalabalık hem de teçhizat bakımından Selçuklulara göre daha iyi konumdaydı. Kılıç Arslan önce kendine bağlı beyliklerden askeri birlik yardımı alarak ilk olarak ordusunu Bizans'a eşitlemiştir. Kılıç Arslan teçhizat bakımından olan zayıflığı da bulundukları dar geçitte Bizans'a göre daha hızlı hareket edebiliyorlardı. Selçuklular burada Bizans ordusunu yıpratıp taarruza geçeceklerdi. Bizans'ın tecrübeli komutanları Bizans imparatorunu bu konuda uyardılar fakat Bizans imparatoru Manuel tecrübeli komutanları dinlemek yerine şan şöhret kazanmak için zor olanı tercih ediyorlardı ve bu konuda Manuel'e baskı kuruyorlardı. Manuel de tecrübeli komutanları dinlemek yerine prensleri dinlemiştir. Bizans Selçuklulara karşı yenilgi almıştır.

Miryokefalon Savaşının Sonuçları


Bu savaş sonunda Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı anlaşılmıştır ve aynı zamanda Türk İslam dünyası üzerinde Bizans'ın baskı kuramayacağı anlaşılmıştır. 2. Kılıç Arslan Anadolu'da genişleme ve siyasi birliği kurma siyasetine devam ederek Malatya'yı da alarak Danişmendoğulları'na da son vermiştir. Bizans İmparatorluğu bu tarihten sonra Anadolu üzerindeki emellerinden vazgeçmiştir.

Son Güncelleme : 19.01.2024 14:48:33
Miryokefalon Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Miryokefalon Savaşı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Miryokefalon Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024