Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Soğuk Savaş

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği'nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 1947'den 1991'e kadar sürmüş olan, uluslararası siyasi ve askeri gerginlik soğuk savaş olarak adlandırılmıştır. Soğuk Savaş döneminde NATO, batı İttifakı olarak da bilinmekteydi. Batı Bloku, NATO üyesi olan ve olmayan, diğer ABD ile müttefik olan kapitalist ülkelerken, Doğu Bloku ise Varşova Paktına üye olan, komünist ve bu pakta üyeliği olmayan, diğer komünist ülkelerden oluşmaktaydı. Bu iki zıt grubun yanı sıra, hiçbir grubu desteklemeyen, Bağlantısızlar Hareketi isimli üçüncü bir grup daha bulunmaktaydı. Çin Halk Cumhuriyeti ve Yugoslavya ise hem Doğu Bloğu ülkeleri hem de Bağlantısızlar Hareketinin ülkeleriydi. Bu iki komünist ülkenin her iki blokta da bulunmasının sebebi, Sovyetler Birliği ile olan görüş ayrılıklarıydı.

2. Dünya Savaşından sonra, pek çok ülkede halk demokrasileri kurularak, sosyalist bir düzene geçilmesi ve sosyalist hareketlerin çoğu ülkede yayılması, ABD tarafından tepkiyle karşılandı. 5 Mart 1946 senesinde eski İngiliz Başbakanı olan ve Batı'nın önde gelen siyasetçilerinden W. Churchill, Amerika'nın Fulton kasabasında, Başkan H. Truman'ın yanında, Sovyetler Birliğine karşıt görüş ve siyasal savaş ilan eden, Demir Perde ifadesini kullandığı ünlü konuşmasını yaptı. Churchill, Anglo-Sakson ülkelerini yönetenleri, sosyalizme karşı güç birliği oluşturmaya davet etti. Bu konuşma, uluslararası platformda Batı Bloku için bir eylem planı oldu. 1947 Mart ayında, ABD Başkanı Truman, SSCB'nin şantajı altında olduğu ileri sürülen ülkelere, ekonomik ve askeri, yardım amaçlı destek ilan etti. Bir ay sonra Moskova'da toplanan Müttefikler arasında yapılan konferans, başarısız sonuçlandı ve grupların faşist işgalinden kurtardıkları topraklar üzerinde, ayrı baskı sürdürmeleri son bulmadı.

Mayıs ayında, İtalya ve Fransa hükümetlerinde yer alan komünist partisi üyesi olan bakanlar, görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. 1947 Mayısını belirleyen nokta olay, Marshall Planının açıklanması oldu. Çin'de Çan Kay Şek 'in sınır ve konumlarını savunmalarının imkânsız hale gelişi karşısında, ABD, Truman Doktriniyle teklif edilen yardımı, Almanya da içlerinde Avrupa ülkelerine yöneltmeyi, bu şekilde ekonomik yardım sağlama umuduyla, Doğu Avrupa'daki halk demokrasiyi ülkeleri de kendine doğru çekmeyi planladı fakat, Doğu Avrupa ülkeleri Temmuz 1947'de Marshall Planını istemeyerek reddetti. Aynı senenin ekim ayında, SSCB ve sosyalist ülkelerin dış siyasetini eşgüdümlü yapmak için, Kominform kuruldu. 1948 Şubat'ında, Çekoslovakya'da halk demokrasisinin oturması halinde, Batılı ülkeler Almanya'nın kendi işgalleri altında tuttukları bölümünde, bir oldu bitti furyası yaratmaya yöneldiler. Bu gelişme sonucunda ilan edilen Berlin Ablukası, Soğuk Savaşın yükselmesinde önemli bir zaman süreci oldu. 1949'un Nisan ayında, NATO'nun kuruluşunun, ABD ve eyaletleriyle ilan edilmesinden sonra, Mayıs ve Kasım ayları arasında, Almanya da iki farklı devlet kuruldu. Bu süreç içerisinde, Eylül 1949'da SSCB'nin de ilk atom bombasını yapmış olduğu açıklaması, ABD'nin bu alandaki tekel durumunu bitirdi. Soğuk Savaşın zirvelerinden biri, şüphesiz 1950'de başlamış olan, Kore Savaşı oldu. O kadar etki yaptı ki, BM'nin Güney Kore'ye destek çıkması üzerine, bir dünya savaşının oluşabilmesi tehlikesi doğdu.

II. Dünya Savaşından sonra, Doğu ve Batı bloklarının zaman zaman savaş çıkarmaya dair tehditleri, bütün dünyada gergin bir durum yaratmıştır. Bu dönemde, insanlarda nükleer kıyamet paranoyaklığı oluşmuş, dünya devletleri ise bu iki bloktan birinin yanında var olmaya çalışmışlardır. Gerginlik hiçbir zaman gruplar arasında sıcak savaşa dönüşmemiş olsa da taraflar her manada birbirlerini yıpratmaya çalışma politikaları izlemişlerdir. Genel kabule göre, Berlin Duvarının yıkılışı, komünizmin bitişine zemin hazırlamış, Sovyetler Birliğinin dağılması sonucunda da Soğuk Savaş bitmiştir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 13:09:38
Soğuk Savaş ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Soğuk Savaş Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Soğuk Savaş"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı,1861-1865 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinin güneyi ile kuzeyi arasında yaşanan çekişmeli bir iç savaştır. Bir yandan ...
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024