Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Din Savaşları

Din Savaşları

Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile farklı bir dine mensup olanların dinlerine verilecek zarar veya aynı din çatısı altında bulunan kişilerin birbirlerine destek vererek gerçekleşen savaşlardır. Din savaşlarında kendi dinini yaymak isteyen grupların, farklı din grupları arasındaki görüş ayrılıklarının zamanla alevlenmesi ile oluşan savaşlardır. Din savaşlarının en büyükleri İslam Fetihleri, Haçlı Seferleri ve Fransız Din savaşları dünya tarihi içeresinde görülen farklı dinlere mensupların birbirleriyle yapmış oldukları savaşların en büyük savaşlardır.

Haçlı Seferleri ile İslami Dayanışma


Haçlılar Anadolu'nun bağrında bulunan Konstantin yani şimdiki adıyla İstanbul'u kaybettikten sonra Anadolu'da kaybedilen kutsal toprakları tekrardan kazanıp Hristiyanlık dinini yaymak amacıyla önderliğini papanın yapmış olduğu ve çeşitli vaatler ile İslamiyet'in benimsediği Müslümanlığa karşı savaş açarak kendi dinleri olan Hristiyanlığı yaymak amacıyla birçok defa İslam coğrafyasına yapılan seferlerdir. Bu seferler her ne kadar çok kişi katılmış ise de İslam coğrafyasının farklı siyasi görüş, farklı renk ve işlerle uğraşan kişiler İslamiyet bayrağı altında buluşarak bu seferlere göğüs girmişlerdir. Bu durum Hristiyanlık ve İslamiyet arasında gözüken en büyük din savaşları olarak ifade edilmektedir.

İslamiyetin Yayılması İçin Yapılan Din Savaşları


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelmesi ile peygamberliğinin ilan edilmesiyle İslam dinin yayılmasını engellemek amacıyla birçok putperest ve ateşe tapan insanlar arasında peygamberimize karşı çıkılmıştır. İlk başlarda İslamiyet'i kabul eden az sayıda Müslüman bulunurken zamanla bu sayı gittikçe artınca ateşe ve puta tapanlar. İslamiyet'in yayılmasını engellemek amacıyla İslamiyete inananlara karşı ağır zulümler uygulayınca birçok Ensar muhacir durumuna düşerek hicret etmişlerdir. Bu hicretleri ile İslamiyet Hindistan da dahil birçok ülkeye yayılmıştır. Hicret sonunda İslamiyet daha fazla yaygınlaştı ve yapılan zulme karşı geren Müslüman halk peygamberimiz önderliğinde birçok savaşa katılarak dinleri için savaşmışlardır. Dinlerini savunmak amacıyla peygamberimiz zamanında yapılan savaşlar Bedir savaşı, Uhud savaşı ve Hendek savaşlarıdır. Yapılan bu savaşlar ile İslam coğrafyası üzerinde varlığını gösteren Müslümanlık dini gittikçe yayıldı ve zalimlik yapan putperest ve ateşe tapanlar arasında ciddi anlamda bir hezimet uğrattılar. İslamiyet dinimizin yayılması için ciddi anlamda atılımlar yayılarak Arap yarım adası cehalet döneminden kurtulmasına vesile oldu.

Bedir Savaşı, Hendek Savaşı ve Uhud Savaşları


Bu üç savaş İslam dininin Arap coğrafyası içerisinde yayılması konusunda oldukça etkilidir. Bu savaşların fitilini gayrimüslimler etkilenmiş ve Şam ticaret yolunda Müslüman halk tehdit edilerek yağmalamalar olmuştur. Bunun üzerine yapılan savaş neticesinde putperestlere ağır hezimete uğramışlardır. Bedir savaşındaki tarihte ilk Müslümanların kazanmış olduğu savaştır. Şam ticaret yolu bu savaş ile Müslümanların eline geçmiştir. Ganimetler İslami ölçütlere ilk kez beşte biri devlet kasasına bırakılmıştır. Uhud savaşı ise bedir savaşındaki yenilgiyi kabullenemeyen gayrimüslimlerin açmış olduğu savaştır. Bu savaşta Müslümanlar ciddi anlamda yara almış ve son anda savaşı kaybetmişlerdir. Uhud savaşında istenilen ganimeti alamayan putperestler ağır yara alarak savunma neticesinde kazanılan bir savaştır. Bu savaşın kazanılması ile Mekke'ye girmek için hudeybiye anlaşması imzalanmıştır. İçerik bakımından savaşı kazanan Müslümanlar ağır bir sözleşmenin altına imza atmışlar ise de bu anlaşmayı gayri Müslimler kendileri bozmuşlar ve sözlerine sadık olmadıklarından dolayı Müslümanlığa halk daha fazla değer vererek akın akın Müslümanlığa geçmişlerdir.

Din Savaşlarının Sonuçları

Din savaşları ekseri haksızlık yapılan ülkelerin halkların dini özgürlüklerini rahat yapmasıyla yapılan savaşlardır. İslamiyet dininin getirmiş olduğu birçok güzellik nedeniyle birçok insan akın akın Malazgirt savaşından sonra Anadolu'da Müslümanlık dinine geçti. Hristiyan ve Yahudi aleminin kendi halkına yapmış olduğu eziyet nedeniyle örgütlenme yapısı bozulmuş ve kendi dinlerini yaşamayan halk Osmanlının da etkisiyle dinlerini rahatlıkla yaşamak amacıyla Osmanlı himayesine halk kendi isteğiyle geçmiştir. Din savaşlarında bir kısım dinlerin hak olmasına rağmen dini kitapların insanların kendi menfaatleri ışığında değiştirmeleri ile halkı korkutarak menfaat ediyorlardı. Halk bu durumun farkına varınca kendi dinleri içerisinde savaşlar çıkmış ve bu savaşlar neticesinde İslam dinini güzelliğiyle şereflendirilmişlerdir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 08:26:33
Din Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Din Savaşları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Din Savaşları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı,1861-1865 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinin güneyi ile kuzeyi arasında yaşanan çekişmeli bir iç savaştır. Bir yandan ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024