İstanbul'un Fethinin Sonuçları Nelerdir?
15 Mayıs 2024

İstanbul'un Fethinin Sonuçları Nelerdir?

İstanbul'un fethi, orta çağın kapanarak yeni çağın açılmasını sağlayan Türk tarihi açısından son derece önemli bir tarihi olaydır. İstanbul yüzyıllar boyunca Roma imparatorlu da adı verilen Bizans Devletinin elinde idi. Bizans Devletinin başkenti İstanbul'du. İstanbul birçok İslam devleti tarafından fethedilmeye çalışılmış fakat bu fetihlerin hepsi yenilgi ile sonuçlanmıştı. İslam Devletlerinin İstanbul'un fethine bu kadar yürekten gönül ve önem vermelerinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin belki de en motive olanı Hz. Muhammet'in (S. A. V) söylediği sözlerdir. Hz. Peygamber "İstanbul bir gün elbet fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir" buyurmaktadır. İşte bu nedenden ve İstanbul'un coğrafi konumunun sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla Hem Türk hem de İslam Devletleri için İstanbul'un değeri büyüktü. Müslüman olamayan devletler tarafından yapılan kuşatmalarda dahil olmak üzere İstanbul tam 28 kez kuşatılmış ve fetih gerçekleştirilememiştir. Osmanlı Devleti zamanında da İstanbul fethedilmek istenilmiştir. İstanbul çok güçlü surlarla korunmakta olduğundan yapılan denemelerde başarısız olunmuştur. Aradan yıllar geçtikçe İmparatorluk eski gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bizans Devletinin sahip olduğu toprak zamanla sadece Konstantinopolis'ten ibaret bir hale gelmiştir. Hatta atık İmparatorluk değil zayıf bir devlet olarak görülmekteydi. Osmanlı devleti bir süre sonra Bizans İmparatorluğunu haraca da bağlamıştı. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Mehmet ve güçlü ordusu tarafından nihayetinde 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'un fethi gerçekleştirilmiştir.

İstanbul'un fethinin en temel sebepleri nelerdir?
 • Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu'da gittikçe büyüyen topraklarını birleştirebilmek,
 • Bizans Devletinin Osmanlı toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürebilmek için sürekli olarak Avrupa'da yaşayan halkı ve Haçlı ordusunu harekete geçirmesi,
 • Bizans Devletinin Anadolu'da halen hakimiyetini sürdüren Türk Beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması, hatta bir süre sonra şehzadeleri padişaha karşı kullanmaya başlaması ile zamanla Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi.
 • Bizanslıların İstanbul gibi önemli bir jeopolitik konuma sahip olan İstanbul'a sahip olmasının Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu'da serbest hareket etme kabiliyetini kısıtlaması,
 • İstanbul gibi bir şehrin sunacağı her türlü ticaret imkânlarından yararlanılmak istenilmesi,
 • Avrupa Devletlerinin Türkleri Balkanlardan atma hayaline bir son verebilmek.
İstanbul'un fethinin gerçekleştirilmesi

Sultan 2. Mehmet 13 yaşındayken babası 2. Murat tarafından tahta getirilmiştir. Ancak Batı dünyasından gelen saldırıları önlemek amacıyla tahtı babasına devretmiştir. Daha sonra ikinci kez 19 yaşındayken tekrar Padişah olmuştur. 2 Mehmet'in en büyük hayali dedelerinin gerçekleştiremediği İstanbul'un fethini gerçekleştirmekti. 2. Mehmet " ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u diyerek İstanbul'u fethetme konusundaki azmini belgelemektedir. İstanbul'un fethi için büyük bir donanma hazırlattı. Donanma toplam 350 gemiden oluşmaktaydı. Hatta fetih için 5 büyük top yaptırıldı. Bu topun her biri yaklaşık 60 manda gücü ile taşınabiliyordu ve toplara Şahin adı verilmişti. Ayrıca bu amaçla Rumeli Hisar da inşa edildi.

Tüm bu hazırlıklardan sonra nihayet İstanbul şehri kuşatıldı ve savaşmadan şehrin teslimi istenildi. Fakat gücü kendisinde gören Bizans İmparatoru savaşı tercih etti. İstanbul'un fethi amacıyla yapılan kuşatma tam 53 boyunca devam etmiştir. Bir ara ümitler tamamen tükendiğinde Sultan 2. Mehmet'in hocası Akşemseddin'in de manevi desteğiyle yeniden atağa kalkışılmış ve gemiler karadan yürütülerek İstanbul fethedilmiştir. İstanbul surlarına Ulubatlı Hasan Türk bayrağını büyük bir zafer edasıyla dikmiştir.

İstanbul'un fethinin sonuçları nelerdir?

İstanbul'un fethi hem Batı hem de Doğu dünyası için pek çok etkileri olmuştur.
 • İstanbul'un fethi birlikte Roma Devleti diğer adıyla Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden bir daha kurulmamak üzere silinmiştir.
 • İstanbul'un fethi tüm dünya devletlerini etkilemiştir. Orta Çağ'ın kapanarak yeni çağın açılmasına sebep olmuştur.
 • İstanbul'un fethi ile artık Sultan 2. Mehmet'e fetheden anlamına gelen Fatih unvanı verilmiştir.
 • Küçük bir Beylik iken devlet olma vasfına erişen Osmanlı Devleti‚ İstanbul'un fethi ile artık İmparatorluk olma yolunda ciddi bir adım atmıştır. Tarihte bugünden sonra Osmanlı İmparatorluğu olarak anılmıştır.
 • Fethin gerçekleşmesi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu'nun da sahibi olduğunu halen hakimiyetini sürdürmeye devam eden diğer beyliklere gösterilmiştir.
 • Haçlı dünyası tarafından gerçekleştirilen Haçlı seferleri İstanbul Şehri'nin Hristiyanlarda olmasından güç ve kuvvet alıyordu. Fakat bu durum artık tamamen ortadan kalktığından Haçlı orduları bir daha Müslüman halk üzerine sefer düzenleyemez olmuştur. Hatta artık Batı da daha fazla ilerleme ve yeni fetihler yapma sırası Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.
 • Bizans topraklarında yaşayan tüm gayrimüslimlerin kendi dinlerini serbeste yaşayabileceğinin teminatı verilmiştir.
 • İstanbul'un fethi dünya tarihi açısından önemli bir gelişme olan Rönesans döneminin oluşmasında katkı sağlamıştır. Bu dönemde tüm eserlerini alarak Batı'ya göç eden sanat ve fikir adımı olan Hristiyanlar bir süre sonra önemli bir akım olan rönesansın doğuşuna ön ayak olmuşlardır.

İstanbul'un Fethi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Balkan Savaşları Tarihi ve Sonuçları

Balkan Savaşları Tarihi ve Sonuçları

Otuz Yıl Savaşları Tarihleri ve Sonuçları

Otuz Yıl Savaşları Tarihleri ve Sonuçları

Amerikan İç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Amerikan İç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

İç Savaş Nedenleri ve Sonuçları

İç Savaş Nedenleri ve Sonuçları

Siber Savaş Türleri ve Özellikleri

Siber Savaş Türleri ve Özellikleri

Güncel

Dandanakan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Dandanakan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Güncel

Osmanlı Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Güncel

Yermük Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Yermük Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

İstiklal Savaşı Tarihi ve Sonuçları

İstiklal Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kırım Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kırım Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Yemen Savaşı ve Sonuçları

Yemen Savaşı ve Sonuçları

Cerbe Deniz Savaşı ve Sonuçları

Cerbe Deniz Savaşı ve Sonuçları

Osmanlı Rus Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Rus Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Devleti Savaşları

Osmanlı Devleti Savaşları

Kurtuluş Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Ankara Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Ankara Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Bedir Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Bedir Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Ridaniye Savaşı Önemi ve Sonuçları

Ridaniye Savaşı Önemi ve Sonuçları

Kut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Kut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

3 Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

3 Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Hendek Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Hendek Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Vietnam Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Vietnam Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Uhud Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Uhud Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6