Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerindeki yenilgisini ört pas etmek amacıyla kendisine yakın olan Trablusgarp'a göz diken İtalya diğer batılı devletlere anlaşılarak işgali gerçekleştirme çalışmalarına başladı. Coğrafi bakım yönünden Trablus, İtalya'ya çok yakın olduğundan dolayı savaş için ideal bir bilgede olup önemli ticaret yolları ve maden yataklarının bu bölümde olduğundan dolayı burayı ele geçirmek amacıyla çeşitli planlar yaptı. Bugün ki adı Libya olan Kuzey Afrika'da yer alan Trablusgarp ve Bingazi'yi elde etmeye çalışan İtalya o coğrafya üzerinde yer alan önce Mısır ve Tunus'a göz dikmiş ise de İngiltere'nin Mısır'ı ele geçirmesi ve Fransa'nın da Tunus üzerindeki hakimiyeti nedeniyle Trablugrap üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmıştı. Bu sebeple Fransa ve İngiltere ile masaya oturan İtalya aralarında gizli bir anlaşma yaparak Trablusgarp'ı ele geçirmek amacıyla anlaştılar. Bu sebeple Trablugarp'ı işgal için zemin hazırladıktan sonra 29 Eylül 1911'de Osmanlı devletine savaş açarak 1911 yılının 5 Ekiminde Trablusgarpa asker çıkardı. 15 gün içerisinde Tobruk, Derme ve Bingazi İtalyanların eline geçti. Bu durumu sindiremeyen bir kısım genç Osmanlı subayı önce Tunusa oradan da gönüllü olarak Trablusa geçerek Trablusgarpı savunmaya çalışmışlardır. Bu gönüllü subaylara arasında Mustafa Kemal Atatürk, Enver Bey, Fethi Bey (Okyar), Nuri Bey (Conker) ve Albay Neşet Bey bulunmaktaydı. Subaylar arasında liderliği yapan Enver Bey Trablusgarp da Arapları örgütleyerek savunmayı sistemleştirerek askeri birlikleri üç komutanlığa ayrıldı. Bu komutanlıklar Trablus Komutanlığı, Bingazi Komutanlığı ve Derme Komutanlıklarıdır. Atanan genç subaylar şöyledir.
  • Trablus Komutanlığına görevlendirilen subay; Kurmay Albay Neşet Bey,
  • Derme Komutanlığına görevlendirilen subay; Binbaşı Mustafa Kemal,
  • Bingazi Komutanlığına görevlendirilen subay; Kurmay Binbaşı Enver Bey'dir.
Bu üç komutanlık Trablusgarp tekrardan korumak amacıyla ciddi anlamda teşkilatlanarak çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bin başı Mustafa Kemal 8 Aralık 1911'de Trablusgarpa gelerek 22 Aralık 1911 yılında Tobruk savaşanı kazandı. Derme de bir çatışmadan dolayı gözünden yaralandı. Bu rahatsızlıktan dolayı 1 ay kadar tedavi gören Mustafa Kemal 6 Mart 1912 yılında Tobruk'da gösterdiği başarıdan dolayı Derme komutanı olarak atandı. Derme bölgesini savunmak amacıyla ciddi stratejik savunma muhaberesinde bulundu.

Yukarıda yer alan 3 komutanlığın etkin şekilde çabaları ile halk örgütlenerek Trablus tekrardan Osmanlı devleti himayesine geçmek üzereyken Balkan savaşları 15-18 Ekim 1921 tarihleri arasında patlak verince Osmanlı devletinin genç subayları Balkan savaşında görev almak üzere İstanbul'a gerisin geriye dönmüşlerdi. Genç subaylar dönmeden önce Osmanlı-İtalya arasında barış anlaşması niteliğinde Uşi anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Trablusgarp ve Bingazi, İtalyan hükumete bırakılacak. 12 ada balkan savaşlarının sonra Osmanlı hükumetince geri almak üzere İtalyana bırakıldı. Osmanlı hükumetinin Trablusgarp ve Bingaziden dolayı almış olduğu borçları İtalyanların ödeyeceği ve din bakımından Trablusgarp ve Bingazi Osmanlı hilafetine bağlı kalacağı şeklinde karşılıklı olarak imzalandı. Ancak bu anlaşmanın sonuçları yanında çok kötü sonular getirdi. Balkan savaşlarıyla uğraşan Osmanlının bu durumundan faydalanan İtalyanlar 5 Kasım 1911 yılında Trablusgarp ve Bingaziyi kendi topraklarına kattığını duyurarak Trablusgarp ve Bingaziyi tam anlamıyla sömürmeye resmi olarak başlamış oldu.

Trablusgarp Savaşının Sonuçları


Osmanlı Devletinin artık Kuzey Afrika coğrafyasına toprağı kalmamıştır. İtalyanlar doğu Akdeniz üzerinde ciddi bir güç durumuna gelerek Ege Denizine resmen yerleşmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin güç ve otoritesini yitirdiğini tüm batılı ülkeler öğrenmiş olduğu ve zayıflığı öğrenilmiş olmuştur. Hakeza On iki ada bir bir daha geri alınmamak üzere bırakılmıştır. 12 ada Sevr anlaşması ve Lozan anlaşmasında İtalya'ya bırakılmış ise de II. Dünya savaşı sonrası İtalyanlar 12 adayı Yunanistan'a bırakmıştır. Böylelikle bir kısım gizli anlaşmalar neticesinde Trablusgarp ve on iki ada kaybedilerek dünya kamuoyu nezdinde Osmanlı devleti kâğıt üzerinde koskoca bir vatan toprağını bırakmak zorunda kalmıştır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 09:57:07
Trablusgarp Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Trablusgarp Savaşı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Trablusgarp Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir milletin ...
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Amerikan İç Savaşı,1861-1865 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinin güneyi ile kuzeyi arasında yaşanan çekişmeli bir iç savaştır. Bir yandan ...
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024