Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşı

Kösedağ savaşı, Anadolu Selçukluları ve Moğollar arasında 3 Temmuz 1243 yılında geçmiş bir savaştır. Bu savaşın önemi savaşta oldukça ağır bir yenilgi alan Anadolu Selçuklu Devletinin, savaş sonrasında yıkılma sürecine girmiş olmasıdır. Tarihimizde oldukça önemli bir savaş olan Kösedağ savaşıyla birlikte, Anadolu Selçuklu Devleti çok zorlu bir döneme adım atmıştır.

Anadolu Selçuklu Devletini savaşa hazırlayan etkenler


Anadolu Selçuklu Devletinin en parlak dönemini yaşadığı hükümdarı Alaeddin Keykubat, Moğolların çekindiği bir hükümdardır. Bu nedenle Anadolu'ya girmekten çekinmişlerdir. Ancak daha sonra hükümdar olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında devlettin sarsılmasına neden olan Babıali ayaklanması olmuştur. Bu süreçte devlette yeterince yıpranmış olduğundan, Moğollar bu zor durumdan faydalanmıştır. Anadolu'ya girebilmek için, ordunun başına Baycu Noyan getirilmiştir. Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusu Kafkasya'da bulunan Gürcü ve Ermeni ordularının desteğini alıp, Anadolu Selçuklu Devletine karşı sefer hazırlıkları yapmaya başlamıştır. Babıali isyanı sonrasında çıkan Baba İshak isyanından faydalanarak, 1242 yılında Erzurum'a saldırmışlardır. Moğollar tarihe de geçen büyük zulüm ve katliamlar yaparak, halkın mallarını gasp etmiş ve şehirleri yağmalamaya başlamıştır.

Kösedağ Savaşının gelişmesi


Gıyaseddin Keyhüsrev Sivas'ta yaklaşık 80 bin kişilik ordusuyla karargahını kurarak, Moğol ordusunun taarruzunu karşılamaya çalışmıştır. Baycu Noyan ise bunu haber alarak, orduyu Sivas'a yönlendirmiştir. Babasının tecrübesine sahip olmayan Gıyaseddin Keyhüsrev ordu kumandanlarının bilgisiyle hareket etmektedir. Kendisine yapılan öneriler doğrultusunda, Sivas^ta karargahını kurmuş ve Moğol ordusunu burada bekleyerek savunmaya geçmiştir. Devlet erkanı ise ordunun taaruz etmesini istemiştir. Bu esnada ordunun komutanlarından ziyade devlet erkanının isteklerine rağbet eden Keyhüsrev, Selçuklu ordusunu Sivas'tan 80 km doğuya doğru ilerletmiş, burada Kösedağ bölgesinde otlak ve sulak bir yere yerleştirmiştir. Bölge askeri açıdan oldukça dezavantajlı bir yerdi. Burada her türlü askeri ve stratejik hazırlığını yapan Keyhüsrev, Moğol ordusu burada karşılamaya hazırlanmıştır.

Selçuklu ordusuna güvenen, güçlü olduğunu düşünen devletin ileri gelenleri, ordunun taarruz etmesini uygun gördüğünden, savaş tecrübesi bulunmayan Keyhüsrev'in askeri kuralları ve tedbirleri dikkate almadan düşmana taarruz etmesine neden olmuştur. Bunun sonuçlarını görememiş, yapılan hatanın devlete neye mal olabileceği gözden kaçmıştır. Moğol ordusuna saldıran Selçuklu ordusu Türk savaş taktiği olan kurt kapanı yani Turan taktiğini kullanan Moğol ordusunun geri çekilmesi sonucunda, öncü Moğol güçlerinin peşine takılarak gitmiştir. Böylesine büyük bir hata, Kösedağ savaşının sonucunu önemli derecede etkilemiştir.

Daha önce bir savaş idaresinde bulunmayan Gıyaseddin Keyhüsrev, Moğol öncü kuvvetlerini bozguna uğrattığını ve bunun Moğollar için mağlubiyet olduğunu düşünerek geri çekilmiştir. Ordunun bundan haberinin olmaması nedeniyle, hava kararınca Selçuklu ordusu Moğol ordusuyla savaşa devam etmiştir. Sultanın geriye döndüğünü duyan orduda daha sonra cepheden çekilmiştir. Moğol ordusu ise Selçukluların geri çekilme hareketine karşılık vererek ilerlemeye başlamış ve çarpışmışlardır. Bu Moğollar için oldukça kolay kazanılan bir savaş olmuştur. Bunla birlikte Moğollar Sivas, Erzincan ve Kayseri'ye kadar ilerlemiştir. Kayseri düştükten sonra Azerbaycan'da bulunan Batı Moğol ordusu da karargaha geri dönmüştür.

Kösedağ Savaşı sonrası gelişmeler


Savaşın ardından Anadolu'nun içlerine ilerleyen Moğol ordusu, şehirleri hem istila etmiş hem de yağmalayarak, halka zulüm etmişlerdir. Kösedağ savaşı sonrasında barış yapılsa da Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara karşı ağır vergilerle cezalandırılmıştır. 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti yıkılışa geçmiştir. Moğollar tarafından her konuda kullanılmış, sıkça taht değişimine gidilmiştir. Ticaret yolları değerini kaybetmiş, ürünler toplanamamış ve halk arasında kıtlık baş göstermiştir. Bu savaşın olumlu tarafı ise Moğollardan kaçan Türkmenlerin Anadolu'ya gelmesi ve bölgenin Türkleşmesinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamasıdır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 18:03:46
Kösedağ Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kösedağ Savaşı Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Kösedağ Savaşı"
Merhaba konu ile ilgili bir şeyi çok merak ediyorum. Kösedağ savaşı Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasına sebep oldu. Eğer bu savaş olmasaydı. Selçuklu devam edecekti Osmanlı olmayacak mıydı?
Ekinsu . 09.09.2018 19:03:30
CEVAP YAZ
1943 yanlış tarih olmuş Kösedağ savaşı 1243 yılında olmalıydı
Ayşe Yalçınkaya . 28.06.2022 22:04:29
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024