Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
2 Dünya Savaşı

2 Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı Öncesi Kuruluşlar; I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslavya ve Çekoslovakya'nın Romanya ile anlaşarak Alman, Macar ve Bulgar tehlikesine karşı güvenliklerini korumak amacıyla kurdukları iş birliği ve ittifak sistemidir.

Locarno Paktı (1925); Savaşın terk edilmesi ve silahsızlanmanın sağlanması için İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya ve İtalya'nın oluşturduğu pakttır.

Briand - Kellog Paktı (1928); Savaşın terk edilmesi için genel bir anlaşmadır. Paris Paktı olarak da bilinir. Fransa ve Amerika'nın girişiyle hazırlandı. Türkiye bu Parkta 1929 yılında katılmıştır.

Litvinov Protokolü (9 Şubat 1929); Sovyetler Birliği hazırlanmıştır. Briand Kellog Paktıyla aynı amacı taşıyan protokoldür. Türkiye bu protokolü de imzalamıştır.

Balkan Antantı (1934); Türkiye Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır.

Akdeniz Baktı (1936); İtalya'nın Akdeniz'de oluşturduğu tehdit karşısında İngiltere, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan'ın katılımıyla oluşturulmuştur.

Sadabat Paktı (1937); Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır.

2. Dünya Savaşı' Neden Olur?

 • Almanya'nın Versay Antlaşmasını bozması
 • I. Dünya Savaşı sonunda sömürge paylaşımı sorunlarının çözümlenmemesi
 • İtalya'nın Faşizm ve Almanya'nın Nazizm politikası izlemesi
 • Milliyetler Cemiyetinin sorunlarının çözümünde yetersiz kalması
 • 1 Eylül 1939 'da Almanya'nın Polonya ya saldırması
Bloklaşmalar; Mihver Devletleri, Almanya, İtalya, Japonya.

Müttefik Devletleri; İtalya, Fransa, Rusya, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Kanada, Çin, Güney Afrika, ABD.
 • Savaşta ilk kez nükleer silahlar kullanılmıştır.
 • ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmıştır.
 • 2. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletler savaşın gidişatını ve Almanya ya karşı alınacak tedbirler konusunda Arkadya, Moskova, Quebec, Tahran, Kahire, Casablanca, Yalta ve Postdam konferanslarını topladılar.

Yalta Konferansı (4 - 11 Şubat 1945)

 • 2. Dünya Savaşı sonlarında doğru müttefik devletlerin önderliğinde Birleşmiş Milletler örgütünü kurmak ve üye devletleri belirlemek amacıyla toplanmıştır. Bu konferansta 1 Mart 1945'e kadar Almanya'ya savaş ilan etmiş olanların Birleşmiş Milletlere alınacağı belirtilmiş, bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir.
 • Türkiye Yalta Konferansından sonra toplanan Sanfransisko Konferansına bşr heyetle katılarak Birleşmiş Milletler Antlaşmasına imza atmıştır.
Postdan Konferansı; ABD, Sovyet Rusya ve İngiltere'nin öncülüğünde toplanan konferansta 2. Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle yapılacak barışın koşulları görüşülmüştür.

2 Dünya Savaşı ve Türkiye

 • İtalya'nın Balkanlara göz dikmesi ve bu konuda Almanya'nın desteğini alması Türkiye'nin İtalya'nın karşısında olması İngiltere ve Fransız siyasetine yaklaşmasına neden oldu.
 • 19 Ekim 1939 'da Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında 'Karşılıklı Yardım Antlaşması' imzalandı. Buna göre Akdeniz ve Balkanlardan birisi savaşa girerse diğeri de ona yardım edecekti.
 • Türkiye var gücüyle savaş dışında kalmaya çalışmıştır.
 • Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal edip 1941'de Trakya sınırımızla komşu olmuştur. Türkiye ile Almanya arasında 18 Haziran 1941'de bir saldırmazlık paktı imzalanmıştır.
 • 1942'de İngilizler ve Ruslar Türkiye'yi savaşa sokmak için zorlamaya başladılar.
 • Müttefik Devletler Türkiye'yi savaşa dahil etmek için Adana görüşmesi (30 Ocak 1943) Kahire Konferansını (22 - 26 Kasım 1943) düzenlemişlerdir.
 • Türkiye savaş sonrası kurulan düzende yalnız kalmamak için Yalta Konferansı sonucunda 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etmiştir.
 • Bununla birlikte Sovyetler Birliği, boğazlar hakkında 8 Ağustos 1946 'da Türkiye hükümetine verdiği notada Boğazlarda üs istediğini tekrarlamıştır.
 • ABD yetkilileri, Sovyet isteklerinin Türkiye'ye egemen olması amacıyla yöneldiği, sıranın Yunanistan'a geleceğini bu iki ülkenin kaybedilmesi halinde Orta Doğu ve Akdeniz'de dengelerin bozulacağı değerlendirilmesi yapılmıştır.
 • Sovyet baskısını daima üzerinde hisseden Türkiye, ordusunu savaş sırasındaki mevcuduyla tutmak zorunda kalmıştır.
 • Ekonomik gücü büyük bir orduyu uzun süre silah altında tutmaya yeterli olmayan Türkiye için tek çözüm dış yardım aramak olmuştur.
 • Nitekim ABD Başkanı Truman 12 Mart 1947'de Kongrede daha sonra 'Truman Doktrini ' adını alacak mesajı okutmuştur.
 • Sovyet gelişmesini dünyanın neresinde olursa olsun çevrelemek ve Amerika ekonomik ve siyasal anlayışının genişlemesini sağlamasının yanı sıra, Sovyet tehdidine karşı özellikle Yunanistan ve Türkiye'yi güçlendirme amacı taşıyan Truman Doktrini ve ardından bu amaçla hazırlanan 1947 Marshall Planı, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemi Türk dış politikasının ana hatlarını oluşturmuştur.
 • Türkiye Marshall Planı 12 Temmuz 1947'de kabul etmiştir.
2. Dünya Savaşının Sonuçları
 • Birleşmiş Milletler kurulmuştur.
 • Almanya Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 • Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Mısır ve bağımsız olmuştur.
 • ABD ve Rusya süper güç haline gelmiştir.
 • Dünya kapitalist blok ve sosyalist blok iki kutuba ayrılmıştır.
 • Faşizm ve Nazizm yıkılmıştır.
 • Savaşın sonrasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletlerde ilan edilmiştir.
 • Soğuk savaş dönemi başlamıştır.
 • 1948'de ABD ve İngiltere'nin desteği ile Filistin topraklarında İsrail Devleti kurulmuştur.
Son Güncelleme : 21.01.2024 22:06:35
2 Dünya Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
2 Dünya Savaşı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "2 Dünya Savaşı"
çok güzel olmuş herkese tavsiye ederim
O Nur Çevik . 21.05.2017
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024