2 Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı Öncesi Kuruluşlar; I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslavya ve Çekoslovakya'nın Romanya ile anlaşarak Alman, Macar ve Bulgar tehlikesine karşı güvenliklerini korumak amacıyla kurdukları işbirliği ve ittifak sistemidir.

Locarno Paktı (1925) ; Savaşın terk edilmesi ve silahsızlanmanın sağlanması için İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya ve İtalya'nın oluşturduğu pakttır.

Briand - Kellog Paktı (1928); Savaşın terk edilmesi için genel bir anlaşmadır. Paris Paktı olarak da bilinir. Fransa ve Amerika'nın girişiyle hazırlandı. Türkiye bu Parkta 1929 yılında katılmıştır.

Litvinov Protokolü (9 Şubat 1929); Sovyetler Birliği hazırlanmıştır. Briand Kellog Paktıyla aynı amacı taşıyan protokoldür. Türkiye bu protokolü de imzalamıştır.

Balkan Antantı (1934 ); Türkiye Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır.

Akdeniz Baktı (1936 ); İtalya'nın Akdeniz de oluşturduğu tehdit karşısında İngiltere, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan'ın katılımıyla oluşturulmuştur.

Sadabat Paktı ( 1937 ); Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır.

2. Dünya Savaşı'nın Nedenleri;
 • Almanya'nın Versay Antlaşmasını bozması
 • I. Dünya Savaşı sonunda sömürge paylaşımı sorunlarının çözümlenmemesi
 • İtalya'nın Faşizm ve Almanya'nın Nazizm politikası izlemesi
 • Milliyetler Cemiyetinin sorunlarının çözümünde yetersiz kalması
 • 1 Eylül 1939 'da Almanya'nın Polonya ya saldırması
Bloklaşmalar; Mihver Devletleri; Almanya, İtalya, Japonya
Müttefik Devletleri; İtalya, Fransa, Rusya, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Kanada, Çin, Güney Afrika, ABD
 • Savaşta ilk kez nükleer silahlar kullanılmıştır.
 • ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmıştır.
 • 2. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletler savaşın gidişatını ve Almanya ya karşı alınacak tedbirler konusunda Arkadya, Moskova, Quebec, Tahran, Kahire, Casablanca, Yalta ve Postdam konferanslarını topladılar.
Yalta Konferansı (4 - 11 Şubat 1945 );
 • 2. Dünya Savaşı sonlarında doğru müttefik devletlerin önderliğinde Birleşmiş Milletler örgütünü kurmak ve üye devletleri belirlemek amacıyla toplanmıştır. Bu konferansta 1 Mart 1945'e kadar Almanya'ya savaş ilan etmiş olanların Birleşmiş Milletlere alınacağı belirtilmiş, bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir.
 • Türkiye Yalta Konferansından sonra toplanan Sanfransisko Konferansına bşr heyetle katılarak Birleşmiş Milletler Antlaşmasına imza atmıştır.
Postdan Konferansı; ABD, Sovyet Rusya ve İngiltere'nin öncülüğünde toplanan konferansta 2. Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle yapılacak barışın koşulları görüşülmüştür.

2 Dünya Savaşı ve Türkiye;
 • İtalya'nın Balkanlara göz dikmesi ve bu konuda Almanya'nın desteğini alması Türkiye'nin İtalya'nın karşısında olması İngiltere ve Fransız siyasetine yaklaşmasına neden oldu.
 • 19 Ekim 1939 'da Türkiye, İngiltere, ve Fransa arasında ''Karşılıklı Yardım Antlaşması'' imzalandı. Buna göre Akdeniz ve Balkanlardan birisi savaşa girerse diğeri de ona yardım edecekti.
 • Türkiye var gücüyle savaş dışında kalmaya çalışmıştır.
 • Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal edip 1941 de Trakya sınırımızla komşu olmuştur. Türkiye ile Almanya arasında 18 Haziran 1941 de bir saldırmazlık paktı imzalanmıştır.
 • 1942 de İngilizler ve Ruslar Türkiyeyi savaşa sokmak için zorlamaya başladılar.
 • Müttefik Devletler Türkiye' yi savaşa dahil etmek için Adana görüşmesi (30 Ocak 1943 )Kahire Konferansını (22 - 26 Kasım 1943 ) düzenlemişlerdir.
 • Türkiye savaş sonrası kurulan düzende yalnız kalmamak için Yalta Konferansı sonucunda 23 Şubat 1945 te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etmiştir.
 • Bununla birlikte Sovyetler Birliği, boğazlar hakkında 8 Ağustos 1946 'da Türkiye hükümetine verdiği notada Boğazlarda üs istediğini tekrarlamıştır.
 • ABD yetkilleri, Sovyet isteklerinin Türkiye'ye egemen olması amacıyla yöneldiği, sıranın Yunanistan'a geleceğini bu iki ülkenin kaybedilmesi halinde Orta Doğu ve Akdeniz de dengelerin bozulacağı değerlendirilmesi yapılmıştır.
 • Sovyet baskısını daima üzerinde hisseden Türkiye, ordusunu savaş sırasındaki mevcuduyla tutmak zorunda kalmıştır.
 • Ekonomik gücü büyük bir orduyu uzun süre silah altında tutmaya yeterli olmayan Türkiye için tek çözüm dış yardım aramak olmuştur.
 • Nitekim ABD Başkanı Truman 12 Mart 1947 de Kongrede daha sonra ''Truman Doktrini '' adını alacak mesajı okutmuştur.
 • Sovyet gelişmesini dünyanın neresinde olursa olsun çevrelemek ve Amerika ekonomik ve siyasal anlayışının genişlemesini sağlamasının yanı sıra, Sovyet tehdidine karşı özellikle Yunanistan ve Türkiye yi güçlendirme amacı taşıyan Truman Doktrini ve ardından bu amaçla hazırlanan 1947 Marshall Planı, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemi Türk dış politikasının ana hatlarını oluşturmuştur.
 • Türkiye Marshall Planı 12 Temmuz 1947 de kabul etmiştir.
2. Dünya Savaşının Sonuçları;
 • Birleşmiş Milletler kurulmuştur.
 • Almanya Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 • Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Mısır ve bağımsız olmuştur.
 • ABD ve Rusya süper güç haline gelmiştir.
 • Dünya kapitalist blok ve sosyalist blok iki kutup'a ayrılmıştır.
 • Faşizm ve Nazizm yıkılmıştır.
 • Savaşın sonrasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletlerde ilan edilmiştir.
 • Soğuk savaş dönemi başlamıştır.
 • 1948 de ABD ve İngiltere'nin desteği ile Filistin topraklarında İsrail Devleti kurulmuştur.

2 Dünya Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

1 Yorum Yapılmış "2 Dünya Savaşı"
Çok Güzel Olmuş Herkese Tavsiye Ederim
O Nur Çevik . 2017-05-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Bosna Savaşı
Bosna Savaşı, Savaşın en çirkin yüzünü ortaya koyan bu savaş 1992 yılının Nisan ayın da başlayıp, 1995 yıllının eylül ayına kadar sürmüştür. Tarihin en karanlık ve kanlı savaşlarından biridir. Üç yıldan fazla süren bu savaş büyük kayıplarla sonuçlanm...
7 Yıl Savaşları
7 yıl savaşları, 1756 ile 1763 yıllarında Avrupa devletleri arasında 7 yıl boyunca süren savaşlardır.Avusturya Veraset savaşları Fransa ile Prusya’ nın üstünlüğü ile sona ermiştir ve sonucunda 1748 yılında Ekslaşapel Antlaşması imzalanmıştır. Fakat ...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı, Uhud dağının eteklerinde başlayan Uhud savaşı 23 Mart 625 yılında cumartesi günü başlamıştır. Bu savaş Medine'de ki Müslümanlar ile Mekke'de ki Ebu Süfyan'ın ordusu ile yapılmıştır. Hicret'in 3. yılında Kureyşlilerin Bedir'in intikamını ...
İnebahtı Deniz Savaşı
İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı donanması ve Papalık, Malta, Venedik ve İspanya müttefiklerinin İnebahtı denilen yerde yaptıkları savaşa İnebahtı Deniz Savaşı denir. İnebahtı Deniz Savaşının Nedenleri,Osmanlı donanmasının Kıbrıs'ı fethi.Haçlı ittifakı...
2 İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı, Birinci İnönü Savaşından kısa bir zamanın ardından Yunanlılar tekrardan saldırıya geçtiler. İkinci İnönü Savaşı 23-31 Mart 1921 tarihlerinde meydana geldi.Yunan saldırısının başlamasında şunlar etkili olmuştur: Londra Konferansında s...
Sıffin Savaşı
Sıffin savaşı, net olarak bilinmese bile 657 yılında ilk fitne sırasında çıkmıştır. İslam devleti ile Suriye valisi arasında yapılan bu savaş mekan olarak Arapça isimli olan Sıffin'de yapıldığı için Sıffin savaşı olarak bilinmektedir. Süre kısa olsa...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir millet...
Mohaç Meydan Savaşı
Mohaç Meydan Savaşı, 29 Ağustos 1526 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı arasında geçen bir savaştır. Bu savaş sonrasında Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı İmparatorluğunun himayesi altına girmesiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı ordu...
1 Dünya Savaşı
1. Dünya savaşı, birinci dünya savaşı tarihimizde görülen en büyük savaşlardan birisidir. Bir çok dünya devleti bu savaşa katılmıştır. Savaş bin dokuz yüz on dört ve bin dokuz yüz on sekiz yılları arasında olmuştur. Şimdi bu savaşın genel olarak nede...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Vietnam Savaşı
Vietnam Savaşı, Diğer bir adı ile Çinhindi savaşı olarak ta bilinen Amerika Birleşik Devletleri ve destekçisi Güney Vietnam ile Kuzey Vietnam, Çin, Sovyetler Birliği arasında gerçekleşen bu savaş 1965 yılında başlamış ve yaklaşık olarak 1975 yılına k...
Sakarya Savaşı
Sakarya Savaşı Kurtuluş Savaşı esnasında Türkler ve Yunanlar arasında yapılan savaştır. 23 Ağustos 1921 tarihinde başlamış ve 13 Eylül 1921 tarihinde sona ermiştir. Sakarya Savaşı Kurtuluş Savaşının kaderini belirleyen bir savaş olmuştur. Sakarya Sav...

Otuz Yıl Savaşları

Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...

Talas Savaşı

Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. ...

Savaş

Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı bi...

Maltepe Savaşı

Maltepe savaşı, bir diğer ismi de Pelekanon muharebesi olarak bilinir. Bu savaş Osmanlıların Kocaeli yarımadasındaki fetihleri sebebiyle İzmit'e kadar ilerlemiş olmasının sonucunda Bizans imparatorluğunun bu ilerlemeye karşı tepkisi sonucu mey...

Napolyon Savaşları

Napolyon Savaşları, Fransa’da gerçekleşen Devrim Savaşlarının hemen ardından Napolyon liderliğinde Fransa ile Avrupa'nın diğer farklı ve oldukça güçlü devletlerinin oluşturduğu birliklerle arasında gerçekleşen savaş zamanıdır. Başlangıç...

Cemel Savaşı

Cemel Savaşı, 656 yılında Halife Ali bin Ebu Talib ile İslam Peygamberimiz Muhammed 'in dul eşi Aişe'nin tarafları arasında Basra'da gerçekleşen bir savaştır. Müslümanların arasındaki ilk iç savaş olarak bilinir. Diğer bir söyleyişe göre ...

Yermük Savaşı

Yermük Savaşı, Yarmuk muharebesi ya da Yermük savaşı. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Doğu Romalıların Yarmuk'ta yaptığı, Doğu Roma ve Arap'lar arasında en büyük savaş muharebesidir.Savaşın Başlangıcı; ...

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan ...

Irak Savaşı

Irak Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık önderliğinde oluşturulan çok uluslu koalisyon kuvvetlerinin bir askeri hareket ile Irak'a girmesi sonucu ortaya çıkan savaş Irak Savaşı olarak bilinir. Bu savaş İkinci Körfez ...

Kırım Savaşı

Kırım savaşı, Osmanlı devleti ile Rusya arasında çıkmış ve oldukça şiddetli geçmiş bir savaştır. Bu savaş tam olarak 4 ekim 1853 yılında başlayarak 30 mart 1856 yılına kadar devam etmiş üç yıllık bir savaştır. Osmanlı ile Rusya arasında geçen ...

Bedir Savaşı

Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından ol...

Kösedağ Savaşı

Kösedağ savaşı, Anadolu Selçukluları ve Moğollar arasında 3 Temmuz 1943 yılında geçmiş bir savaştır. Bu savaşın önemi savaşta oldukça ağır bir yenilgi alan Anadolu Selçuklu Devletinin, savaş sonrasında yıkılma sürecine girmiş olmasıdır. Tarihi...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşist...

Kore Savaşı

Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında olan savaştır. Soğuk Savaş dönemindeki ilk sıcak çatışma olarak...

Ridaniye Savaşı

Ridaniye savaşı, Memluk Sultanlığı ve Osmanlı Devleti arasında 22 Ocak 1517 tarihinde geçen bir savaştır. Savaşın sonunda Sultan 1. Selim komutasındaki Osmanlılar galip gelmiştir.Osmanlı Devletini Ridaniye Savaşına sürük...

İstiklal Savaşı

İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asa...

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş savaşının amacı öncelikle ülkenin bütünlüğünü korumak ve ulusun egemenliğine dayalı olarak bağımsızlığını sağlaması amacıyla yapılan toplu harekettir.Türk devleti kurmak için bütün halkın hareket etmesi ile yaşanılan savaşlardan en bü...

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 1947'den 1991'e kadar sürmüş olan, uluslararası siyasi ve askeri gerginlik soğuk savaş olarak ad...

1 İnönü Savaşı

1.İnönü Savaşı: Kurtuluş savaşı yıllarında Yunanlılarla yapılan ilk savaş 1. İnönü savaşıdır ve bu savaş ismini İsmet İnönü den almıştır. Bu yazımızda sizlere 1. İnönü savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler vereceğiz. 1. İnönü z...

Din Savaşları

Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile farklı bir dine mensup olanların dinlerine verilecek zarar veya aynı din çatısı ...

3 Dünya Savaşı

3. Dünya Savaşı, Küresel enerji kaynaklarının Dünya'nın belli bölgelerinde yoğunlaşması, güçlü ülkelerin ağzını sulandırmaktadır. Bunların başında süper güç iki nükleer ülke gelmektedir. İki ülkenin Dünya'nın enerji kaynaklarını elde etmek i...

 

Bosna Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
7 Yıl Savaşları
Uhud Savaşı
İnebahtı Deniz Savaşı
2 İnönü Savaşı
Sıffin Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
Mohaç Meydan Savaşı
1 Dünya Savaşı
Hendek Savaşı
Vietnam Savaşı
Sakarya Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Maltepe Savaşı
Napolyon Savaşları
Cemel Savaşı
Yermük Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Irak Savaşı
Kırım Savaşı
Bedir Savaşı
2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Kore Savaşı
Ridaniye Savaşı
İstiklal Savaşı
Kurtuluş Savaşı
Popüler İçerik
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen A...
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları c...
Maltepe Savaşı
Maltepe savaşı, bir diğer ismi de Pelekanon muharebesi olarak bilinir. Bu savaş Osmanlıların Kocaeli yarımadasındaki fetihleri sebebiyle İzmit'e kadar...
Napolyon Savaşları
Napolyon Savaşları, Fransa’da gerçekleşen Devrim Savaşlarının hemen ardından Napolyon liderliğinde Fransa ile Avrupa'nın diğer farklı ve oldukça güç...
Cemel Savaşı
Cemel Savaşı, 656 yılında Halife Ali bin Ebu Talib ile İslam Peygamberimiz Muhammed 'in dul eşi Aişe'nin tarafları arasında Basra'da gerçekleşen bir s...
Yermük Savaşı
Yermük Savaşı, Yarmuk muharebesi ya da Yermük savaşı. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Doğu Romalıların Yarmuk'ta yaptığı, Doğu Roma ve A...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Bosna Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
7 Yıl Savaşları
Uhud Savaşı
İnebahtı Deniz Savaşı
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Savaş Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Savaş Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018