Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları
15 Mayıs 2024

Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Malazgirt Savaşı, Malazgirt ovasında meydana gelen savaş Doğu Roma İmparatoru olan Romen Diyojen ile Selçuklu Sultanı Alpaslan arasında 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt ovasında gerçekleşmiş olan bu destansı savaş Türklerin ana yurdunun Anadolu olmasını sağlayan en önemli savaş olup bu savaş sonunda Türkler akın akın gelerek Anadolu'ya yerleşmişlerdir.

Malazgirt Savaşı Öncesi Yaşanan Gelişmeler

Selçuklu devleti İç Asya'da yeni kurulmuş bir ülkeydi. Gazne devletini dağılarak toprakları ile saltanat varlıklarına sahip olup güçlenmesini sağlayan Selçuklular, zamanla bölgesi üzerinde hâkim bir güç konumuna gelince Doğu Roma ile yan yana komşu olmuştu. Doğu Roma siyasi olarak Anadolu'nun hükümdarı olsalar ise de Anadolu toprakları üzerinde sosyal ve kültürel yönden Doğu Roma medeniyetine esintileri bulunmamaktaydı. Doğu Roma altında yaşayan Ermeniler, Abazalar, Slavlar Kürtler, Gürcüler, Bulgar Peçenek ve Uz Türkleri doğu roma içinde azınlık olarak yaşamakta olup Paralı Asker olarak çalışmaktaydılar. Zamanla bu azınlıklar üzerinde kötü baskılar kuran doğu roma etkisinde kurtulmak isteyen azınlıklar sınırları dahilinde kaleler ve surlarla korumaya çalışıyordu. Bu durumdan rahatsız olan doğu roma tehditler karşısında asker sevk ederek otoritesini korumayı sağlıyordu. Bu dönemde belli aralıklarla Selçuklular Malazgirt savaşı önce Doğu Roma'ya belli aralıklarla gaza seferleri düzenlemekteydi. Hakeza Anadolu verimli ve zengin topraklarla kaplı muazzam bir coğrafyaydı ayrıca İç Asya tamamen İslamiyete geçiş sağladı. Selçuklular İslamiyet'in yayılması açısından Doğu Romayı ve Anadolu'yu hedef olarak gözüne kestirmişti.

Malazgirt Savaşının Başlama Sebepleri Nelerdir?

Doğu sınırında meydana gelen ve giderek çoğalan Türk-İslam tehlikesi Doğu Romayı endişelendiriyordu. Selçuklular yapmış oldukları seferlerinde istilaya girişmeyerek yerleşim yerlerini tahrip etmemekle birlikte halka kötü davranmıyor ve sadece Doğu Roma askeri alanları hedef almaktaydı. Selçukluların bu stratejisi halk arasında zulme uğrayan azınlıkların takdirini toplamaktaydı ve Doğu Romanın ağır vergilerinden kurtulmak isteyen halk Selçukluları bir kurtuluş olarak görmesi Doğu Romayı gittikçe endişelendiren bir sorun haline gelmiştir.

Malazgirt Savaşı Öncesi Selçuklu Devleti ve Roma İmparatorluğunun Durumu

Doğu roma Malazgirt savaşı öncesi iç isyanlar ve karışıklıklar içerisindeydi. Bizans o dönemde eşinin ölmesi ile kraliçenin elindeydi. Kendisi kadın başına ülkenin korunması için yeterli değildi bu nedenle evlenmesi gerekiyordu ve evleneceği kişi Doğu Roma imparatoru olacaktı. Bu dönemde idareciler Doğu Romanın kurtuluşu için kraliçeye birçok kişiyi teklif etmesine rağmen kraliçe Eudoxie hapiste tutsak olan Doğu Roma kumandanı Romen Diyojen ile evlendi. Romen Diyojen iyi bir komutan olmasına rağmen taht kavgalarından nasibini alarak komplo hazırlığıyla ilişkin olarak idama mahkûm edilmişti ancak bu evlilik sebebi ile idamdan kurtularak Doğu Romanın imparatoru durumuna gelmesini sağlamıştır. Bu dönemde İmparator kökenli aileden gelmediğinden dolayı birçok komutan ve siyasetçi kendisine biat etmedi ancak Diyojen stratejik hamlelerde bulunarak Doğu Romanın idaresini tam anlamıyla eline geçirerek Doğu Romanın imparatoru oldu. Bu dönemde Selçukluların Anadolu'ya yönelik seferleri artarak devam etmiş Kars ve Ege hattından Marmara bölgesine kadar ilerlemişlerdi. Romen Diyojen bu akınları engellemek amacıyla sınır boylarına belli aralıklar ile karakollar kurarak bu akınları engellemeye çalışıyordu. Selçuk Devletinde başlayan bir iç ayaklanmayı bastırmak üzere Şii Fatımi Devletinin üzerine sefer hazırlamakla meşguldü. Bu iç isyanı durdurmak amacıyla Selçuklu Sultanı Alpaslan ordusunu alarak Mısıra hareket etti. Bu durumu öğrenen Diojen Selçuklu devletine doğru yol alarak birçok Ermeniyi Selçuklulara destek verdiği için katletti ve Selçuklu sınırına yakın bölgeleri yakıp yıktı. Seferde olan Selçuklu sultanının kendisine yetişemeyeceğini Düşünen Diyojen bütün İslam ülkelerini tek çatısı altında birleştiren Selçukluyu ortadan kaldırmak amacıyla merkezine kadar girmek amacıyla komutanları ile ciddi bir çalışma gerçekleştirerek Selçuklu devletinin içine girmek için elinden geleni yapıyordu. Bu durumu öğrenen Selçuklu sultanı mısır seferini bırakarak ordusunu alarak Malazgirt ovasına yerleştirerek savaş hazırlığına başladı.

Malazgirt Savaşının Gerçekleşmesi

Artık Doğu Roma komutanı ve Selçuklu sultanı her şeye hazırdı. Karşılıklı olarak sulh istenmemekte coğrafya üzerinde kim etkiliyse Anadolu'nun tam anlamıyla ona kalacağı anlaşılmıştır. Doğu roma ordusunun 70.000 Askeri ve Selçuklunun 40.000 Askeri bulunmaktaydı. Yarı yarıya bir üstünlüğü bulunan doğu roma zaferinden emindi ancak hesaba katmadığı bir şey vardır. Doğu roma içinde Müslümanlık ile şereflenen Peçenek ve Uz Türkleri bulunmaktaydı. Bu Müslüman kardeşlerimiz tarafından sürekli olarak Selçuklu sultanına bilgi gelmekteydi ayrıca Peçenek ve Uzlar Doğu Roma ordusunda önemli mevkilerde görev almaktaydı. Savaş alanında sayıca üstünlüğü olan Doğu Roma direk saldırıya geçti ancak bir savaş dahisi olan Selçuklu Sultanı Alpaslan Turan taktiğini kullanarak gelen askerleri bir dairenin içine alırcasına toparladı. Böylesi bir sarılma ile karşılaşan Doğu roma ordusu panikleyerek birdenbire geri çekildi ve stratejisini kaybedip bozguna uğrayarak savaşı kaybetti.

Malazgirt Savaşının Sonuçları

Anadolu'nun kapıları Türklere sonuna kadar açıldı. Savaşı kaybeden Romen Diojen esir düştü. Esirlik durumunda ölmeyi bekleyen Diyojen ağır bir anlaşma imzalayarak ülkesine geri döndü ancak böylesi bir yenilgi sonrası ülkesine dönen Diojen tahtan indirilerek kendi halkı tarafından katledildi ancak yapılan anlaşma sayesinde Anadolu'ya yapılan göç akınları devam ederek Anadolu coğrafyasında Müslümanlık yaygınlaştı ve Türkler bir daha ayrılmamak üzere Anadolu'ya yerleşti.

Malazgirt Savaşı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yemen Savaşı ve Sonuçları

Yemen Savaşı ve Sonuçları

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Cemel Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Cemel Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Büyük Taarruz Sonuçları

Büyük Taarruz Sonuçları

Savaş Tarihleri ve Sonuçları

Savaş Tarihleri ve Sonuçları

İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Sırpsındığı Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Sırpsındığı Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Güncel

Miryokefalon Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Miryokefalon Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Güncel

Suriye Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Suriye Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Güncel

1 Dünya Savaşı Cepheleri Nelerdir?

1 Dünya Savaşı Cepheleri Nelerdir?

Kıbrıs Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kıbrıs Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Cerbe Deniz Savaşı ve Sonuçları

Cerbe Deniz Savaşı ve Sonuçları

Irak Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Irak Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Vietnam Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Vietnam Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Melhame Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Melhame Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

İstiklal Savaşı Tarihi ve Sonuçları

İstiklal Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Orta Çağ Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Orta Çağ Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Sakarya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Sakarya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Bedir Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Bedir Savaşı Tarihi ve Sonuçları

2 Dünya Savaşı Tarihi ve Sonuçları

2 Dünya Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Talas Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Talas Savaşı Tarihi ve Sonuçları

VaRNA Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

VaRNA Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Rus Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Rus Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Devleti Savaşları

Osmanlı Devleti Savaşları

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6